O reparacjach raz jeszcze

Właściwie to jestem znużony prasowymi sporami i nie chce w nich uczestniczyć. Takie stanowisko deklaruję niemal w każdym artykule jaki ostatnio publikuję na łamach Rzeczpospolitej. A potem znowu piszę kolejny tekst. Uważny czytelnik mógłby zacząć się  zastanawiać nad moją psychiczną kondycją, a w konsekwencji wątpić w wartość moich wypowiedzi....

Reparacje: Polska nie jest bez szans.

W polityce międzynarodowej wysyłanie przez lata gróźb bez ich realizacji oznacza, że nigdy nie zostaną one spełnione. Aby być wiarygodnym, wypada więc dziś albo podnieść niezwłocznie roszczenia i wejść w spór, albo przestać grozić, bo taka sytuacja, jaka jest, to – cytując księcia Talleyranda – nawet nie głupota. To błąd. Mariusz Muszyński,...

Refleksje o Onet.pl

Świat schodzi na psy. Kiedyś Niemcy kształtując swoje ośrodki informacyjne starali się o jakość działań. Dziś widać upadek. Redaktor Stankiewicz w artykule z soboty 9.07.22 (seria: Stan po burzy) wykazał się nierzetelnością i lenistwem. Napisał nieprawdę, a łatwo mógł skontrolować fakty. Dziś tekst red. Gałczyńskiej, który pokazuje zadziwiającą jak...

Ku pamięci

Tak zapisuję, ku pamięci, że mamy dziś czas, kiedy etyki i moralności w Wyborczej uczy nas dwóch profesorów – pierwszy, specjalista filozofii prawa, który nie potrafił nauczyć swojego dziecka, że narkotyki to ZŁO; drugi, czołowy obrońca praw człowieka, który nie nauczył swojego dziecka, że grożenie nożem to także ZŁO....

Do p. red. Siedleckiej

W związku z Pani dzisiejszą publikacją (pt. „Muszyński naciskany?”) na blogu konserwatywnym uprzejmie informuję, że: Całe życie byłem osobą niezawisłą w swoich poglądach i tylko nimi się kierowałem w podejmowanych decyzjach. Tym bardziej robię to w TK, co pokazują nie tylko liczne zdania odrębne, ale i moje wyroki niezgodne...

Nowy rzekomy mail min. Dworczyka

W związku z nowym mailem, w którym pojawiło się moje nazwisko uprzejmie informuję, że z min. Dworczykiem rozmawiałem telefonicznie tylko raz w sprawie Rady Legislacyjnej na prośbę jednego ze znanych mi profesorów prawa, który prosił mnie o rekomendację. Było to jakoś 4 lata temu (2018). Moment czasowy łatwo zlokalizować,...

Oświadczenie w sprawie tzw. maili Dworczyka

W związku z licznymi publikacjami dotyczącymi rzekomych maili min. Dworczyka o jego spotkaniach z Prezes TK, w których w informacjach podobno uzyskanych od Prezes TK pojawia się moje nazwisko, uprzejmie proszę, by nie łączyć mnie z ustaleniami jakie mogły zapaść na tych spotkaniach (jeśli takowe miały miejsce). Obie wymienione...

Wyrok sygn. K 7/21

Konstytucja nie dopuszcza do traktowania konwencyjnej procedury kontroli jako klucza do nieuprawnionej ingerencji w ustrój Polski, w szczególności do tworzenia w drodze orzeczniczej norm pozwalających na przedefiniowywanie treści konstytucyjnych, zarówno w wymiarze materialnym (zasada trójpodziału władzy, zasada praworządności, kompetencje organów państwa), jak i instytucjonalnym (pojęcie sądu, pojęcie aktu prawnego, prerogatywa...

Należy wykonać wyrok TK apeluje RPO

– Nie może być tak, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niekonstytucyjność normy prawnej, nie wywołuje żadnego skutku i nie prowadzi do wyeliminowania niekonstytucyjności prawa – pisze RPO Marcin Wiącek do premiera i prosi o pełne wykonanie wyroku TK z 1 czerwca 2017 r. Chodzi o wyrok U 3/17. Dziękuję...