Kolejny wyrok TSUE – sprawa nr C-204/21

TSUE wydał dziś kolejny wyrok przeciwko Polsce, orzekając że nowela ustawy o Sądzie Najwyższym narusza art. 19 ust. 1 akapit 2. Przepis brzmi: Państwa Członkowskie ustanawiają środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii. Sędziowie TSUE kolejny raz wywodzą ze zwrotu “środki niezbędne do zapewnienia...

O wyrokach i transcendencji

Sędzia Trybunału nie może publicznie przedstawiać tezy o ważnej roli postanowień Trybunału Konstytucyjnego umarzających postępowanie (sprawę). Nie jest ona prawdziwa. Wagę orzeczeń Trybunału kreuje art. 190 ust. 1 Konstytucji. Czytamy tam: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Pod pojęciem “orzeczenia” z tego artykułu nie kryją...

Góra urodziła mysz

Ustawa o Komisji ds. badania wpływów rosyjskich to żaden bicz na autokratów. To zwykły bubel prawny. W świetle jej rozwiązań istnieje tylko jedno poważne zagrożenie dla Donalda Tuska – kiedy będzie pił wino przy jej wieczornej lekturze, to udławi się ze śmiechu – pisze Mariusz Muszyński. Zob. cały tekst...

Pomawianie sędziów przez media

Dziś na portalu wPolityce.pl ukazał się tekst “NASZ SONDAŻ” sugerujący (poprzez rzekome badania opinii publicznej), że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego żądający przeprowadzenia wyboru prezesa Trybunału „nie podejmują swoich obowiązków i nie uczestniczą w rozprawach do których zostali wyznaczeni”. Jest to kolejne działanie, które ma publicznie zdeprecjonować nasze osoby przy pomocy...

Mniejszość sędziów nie uznaje argumentów większości

Na swoim koncie twiterowym p. sędzia KP opublikowała zarzut, że w sprawie kadencji prezesa TK mniejszość sędziów nie uznaje argumentów większości. Odpowiem co sądzę o argumentach większości przytaczając fragment orzeczenia Kpt 1/20, gdzie p. sędzia KP była sprawozdawcą oraz fragment mojego zdania odrębnego, stanowiącego efekt właśnie nie przyjęcia argumentów...

Kadencja Prezesa TK

w związku z pojawiającymi się wywodami różnych ekspertów przedstawiam mój artykuł z Rz. z dn. 1 lutego 2023 pt. “Trybunał Konstytucyjny nie ma dziś prezesa”. Obecna Prezes TK zakończyła właśnie swoją 6-letnią kadencję. Stan prawny jest oczywisty. Można się tylko dziwić, że są osoby przedstawiające inne stanowisko. Prostota argumentacji...

O kuszeniu przez diabła

Ubawił mnie dziś poseł Ast wywodami w Mediach Narodowych nt. TK. Ubawił swoim rozumieniem prawa, ale i rozzłościł. Tę drugą emocję wywołał jego zarzut skierowany do kolegów i mnie, czyli osób domagających się przestrzegania obowiązującego prawa w sprawie kadencji prezesa TK, powiązany z obarczaniem nas winą za brak rozprawy...

Oświadczenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 maja 2023 r.

W powyższym oświadczeniu, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie zarzucili prezesowi i wiceprezesom tego sądu rażące naruszenie norm prawnych m.in. poprzez (cyt.) “odmowę wykonania orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu“. Chodzi o tzw. postanowienie tymczasowe (interim measure) w sprawie skarg nr 39471/22, 39477/22 oraz 44068/22. Zob. cały tekst oświadczenia....

Wycofanie wniosku Kp 1/23 przez Prezydenta

Ponieważ pojawiły się w przestrzeni publicznej informacje o apelach/prośbach/żądaniach niektórych polityków czy dziennikarzy kierowanych do Pana Prezydenta, by wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący zbadania konstytucyjności noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, uprzejmie przypominam co następuje. Z wycofaniem wniosku jest tak jak z możliwością zrzeczenia się obywatelstwa. Niby to prawo...

Nie będę przesadnym prawniczym purystą

Media podpowiadają rozwiązania. Przedwczoraj red. Pietryga w Rzeczpospolitej, wczoraj Gazeta Wyborcza, dziś red. Piasecki… A niech tam, nie wiem wprawdzie jak można zrezygnować z funkcji, której się nie pełni, ale nie będę przesadnym purystą prawniczym. Dobro państwa i Trybunału ważniejsze. Stare przysłowie pszczół mówi – “lepsza rezygnacja, niż okupacja”...