Dwa słowa o presji

Jest niedziela, 5 marca 2023 r., godz. 18.20. Dziś dokładnie o godz. 15.10 dostałem informację od starego kolegi z TVP, że ruszyła akcja „Presja” na sędziów TK, którzy raczyli zauważyć, że kadencja Prezes JP skończyła się w grudniu 2022 r. I podobno w Wiadomościach ma być postawiony problem w...

Do Pani Kryszkiewicz, Małgorzaty, redaktora DGP.

Generalnie o pewnej części dziennikarzy mam złe zdanie. Słabi merytorycznie, a porywają się na poważne tematy. Jak nie mają informacji, to po prostu zmyślają, bo pragnienie pisania i obowiązek wypełnienia wierszówki spychają w kąt rzetelność zawodową. Z tym ostatnim przypadkiem mamy do czynienia w artykule rzeczonej Pani Redaktor z...

Trybunał Konstytucyjny nie ma dziś prezesa

Obecna Prezes TK zakończyła właśnie swoją 6-letnią kadencję. Stan prawny jest oczywisty. Można się tylko dziwić, że są osoby przedstawiające inne stanowisko. Opinia prawna patrz: Trybunał Konstytucyjny nie ma dziś prezesa (rp.pl 01.02.2023)...

Związki partnerskie w Polsce.

Trybunał Konstytucyjny nie zablokował możliwości wprowadzenia do systemu prawnego związków partnerskich osób tej samej płci. W efekcie swoich orzeczeń, TK postawił jednak w niekomfortowej sytuacji Sejm. Problem ujawnił się po wyroku Wielkiej Izby ETPC. Oczywiście trybunalskie umorzenia formalnie ustawodawcy do niczego nie zmuszają. Jeżeli jednak przy tak zdefiniowanej otwartości...

Wrażenie

W grudniu 2015 r. Sejm wybrał mnie do pełnienia funkcji sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. A ja dziś mam takie wrażenie, że wróciłem do Pracy do Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. update 1. A może nawet w Departamencie Kontroli Prawa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ?...

Zdanie odrębne do uzasadnienia wyroku K 3/21

Co do zasady, uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest demonstracją słuszności rozpoznania sprawy (treści sentencji). Ma wartość merytoryczną jako wywód opatrzony odpowiednimi dedukcyjnymi argumentami judykacyjnymi wymaganymi szczególnie wtedy, gdy norma stanowiąca przedmiot postępowania jest uchylona jako sprzeczna z Konstytucją. Trybunał publikując uzasadnienie staje się członkiem dyskursu prawnego. Ustala też...

Wojna o państwo

Z założenia współczesna demokracja (tzw. demokracja liberalna) stanowi syntezę obowiązywania prawa, praw indywidualnych jednostki oraz suwerenności narodu. Pierwsze dwa elementy stanowią czynnik liberalny, trzeci demokratyczny. Kierunek rozwoju procesu integracji, głównie zaś jego zacieśnianie, zaczął zaburzać względną równowagę między tym elementami i ewoluować w kierunku przewagi czynnika liberalnego nad demokratycznym....

Propozycja nie do odrzucenia

Ciągnie wilka do lasu. Zaklinałem się, że zajmę w sporze o Trybunał Konstytucyjny arystokratyczny dystans. A jednak nie mogę sobie darować odpowiedzi na wywiad Rzecznika Praw Obywatelskich z 5 września br., zatytułowany „Jestem wolny od polityki”. RPO stwierdził tam, że w TK jest trzech sędziów, „których podstawa prawna powołania...