Wyrok Trybunału Praw Człowieka został wydany z przekroczeniem art. 6 EKPC (ultra vires), ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem w rozumieniu Konstytucji RP, a więc nie może być sądem w rozumieniu EKPC.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Konstytucji RP, Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej. Jednak w przeciwieństwie do sądów, Trybunał nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości, a więc nie rozstrzyga spraw (sporów) cywilnych i karnych podmiotów indywidualnych Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP stanowi bowiem, że „Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej...

Ratyfikacja decyzji o zasobach UE a konstytucja.

Toczący się w Polsce dyskurs nt. ratyfikacji decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych UE dotyczy kwestii, kiedy i jaką większością parlament ma wyrazić zgodę na ratyfikację. Spór ten jest w rzeczywistości wtórny i spłycony. Prawdziwy problem leży w pytaniu, czy Konstytucja w ogóle pozwala na dokonanie ratyfikacji tego...

Jest kwiecień, a od rana pachnie lipą…😊 Pewne rzeczy należy robić biegle. Nawet jeśli wiadomo, że sam cel i skutek, niezależnie od racji, będzie krytykowany, a może właśnie przede wszystkim wtedy, należy załatwić to naprawdę dobrze metodologicznie, logicznie i argumentacyjne. Nie wolno tworzyć krytykom żadnej, podkreślam – żadnej możliwości ataku na poziomie instrumentalnym, bo to deprecjonuje instytucję w jej profesjonalizmie. Niech dyskutują o efekcie, a nie metodzie jego osiągnięcia. A jeśli będą próbować, niech mają kłopoty, by móc za cokolwiek złapać.

...

9. odwołanie rozprawy w sprawie RPO (K 20/20)

Wyciągając wnioski z podobnych sytuacji w TK, tak z ostrożności oświadczam, że nie jestem w składzie orzekającym w sprawie o sygn. K 20/20 (pełnienie funkcji przez RPO po upływie konstytucyjnej kadencji na podstawie ustawy). Nie mam też nic wspólnego z dzisiejszym odwołaniem rozprawy, jak i z żadnym z ośmiu...

O skutku wyroku Trybunału w sprawie aborcji

W piątkowych Faktach TVN (29 stycznia 2021 r.) znalazł się materiał, w którym prowadzący – podkreślając, że opiera się na ocenie grupy „wybitnych polskich prawników” – stwierdził, że wprawdzie „wyrok Trybunału w sprawie aborcji stał się prawem, ale wydany został przez wadliwie powołanych sędziów, co oznacza że sądy mogą...

Chcesz aborcji ? Zmień konstytucję.

W związku z różnymi mądrzejszymi i mniej mądrzejszymi komentarzami dotyczącymi opublikowanego dziś w OTK wyroku Trybunału w sprawie o sygn. K 1/20 postanowiłem wyjaśnić w kilku słowach osobom niezadowolonym z orzeczenia istotę problemu. Prawo do życia ma umocowanie w art. 30 Konstytucji. Czytamy tam: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka...