Zakaz importu ukraińskich zbóż i artykułów rolniczych

Co do celu bardzo potrzebne i rozsądne. Ale wykonanie jak zwykle bez sensu. Czy nasi geniusze pamiętają, że polityka handlowa to wyłączna kompetencja Unii Europejskiej, tak samo wspólny rynek. Z kolei polityka rolna to grupa kompetencji dzielonych? Czyli znów z priorytetem uprawnień UE. Za chwilę znów będzie kara....

„Sądzą nas sądomatołki”

W wymiarze sprawiedliwości powinna odbyć się weryfikacja. I żeby nie było wątpliwości, chodzi mi o weryfikację merytoryczną. Po kolejnych występach tzw. sędziów niezłomnych nie mam najmniejszych wątpliwości, że – przynajmniej w części – sądzą nas merytoryczne matołki. Sądomatołki. Cały tekst artykułu patrz: Rzeczpospolita, 7 kwietnia 2023 r....

Topienie Trybunału

Podtytuł: Politycy na marszach papieskich Treść akapitu: W marszach papieskich organizowanych w wielu polskich miastach wzięli udział również politycy. W warszawskim Narodowym Marszu Papieskim uczestniczyli m.in. wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wiceszef klubu parlamentarnego PiS Marek Suski, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr...

Oświadczenie

Wobec pytań i komentarzy prasowych, że jestem rzekomo zainteresowany pełnieniem funkcji prezesa TK uprzejmie informuję, że to nie jest prawda. Przywrócenie funkcjonowania Trybunału po okresie prezesury pani sędzi JP to wyzwanie dla Herkulesa. Za mały jestem....

Wywiad Prezesa PiS

Ponieważ jestem nagabywany przez dziennikarzy w sprawie oceny stanu prawnego odnośnie do kadencji prezesa TK przez Prezesa Prawa i Sprawiedliwości w dzisiejszym wywiadzie dla PAP, odpowiem zbiorczo, co następuje: prawo jest bytem trochę bardziej skomplikowanym niż argument „lex retro non agit” byłej Prezes TK, jak i argument „a contrario”...

Ciekawostki z prac egzaminacyjnych

W sytuacji kolizji między prawem międzynarodowym a prawem krajowym zależy o którym systemie mówimy, Jeżeli mówimy o systemie z przewagą prawa międzynarodowego, to to prawo będzie miało pierwszeństwo, w przypadku przewagi prawa krajowego, to ono będzie miało pierwszeństwo. Zasada słuszności polega na tym, że interpretując daną normę prawną spośród...

O sztuce manipulacji

W sumie rozumiem, że Zgromadzenie Ogólne może zwołać osoba nieuprawniona. Rozumiem też to, że Zgromadzenie może zajmować się oceną problemu nie należącego do jego kompetencji. Wreszcie rozumiem to, że można przyjąć uchwałę bez wymaganego kworum. Takie działanie jest bowiem oparte o wolę uczestniczących osób. Ale kiedy czytam, że uchwała...

Rozumienie instytucji „poparcia większością głosów”

Jeżeli mamy 15 członków organu. Z których 5 nie bierze udziału w spotkaniu. 2 osoby uczestniczą w spotkaniu ale odmawiają udziału w zaproponowanym głosowaniu. Głosuje 8 osób, z czego 1 we własnej sprawie. To czy taką osobę popiera większość? Przecież mamy 7 do 7 plus 1 osoba zainteresowana. Dziwna...

O presji ciąg dalszy :)

Jest godz. 20.02. Już po Wiadomościach. Jak widać, jakoś słabo poszło. Błędne wywody, plansze, rzecznik rządu i stara wypowiedź RPO. Teraz ciekawostka – podobno nie udało się znaleźć w Warszawie prawnika, który potwierdziłby wersję p. Sędzi JP. Nawet nagrano dwóch, których udało się przypadkiem wyłapać, ale ci zamiast odpowiadać...