Państwa już nie ma

Sytuacja w Polsce komplikuje się z dnia na dzień. Mamy dziś dwa systemy sądownictwa (paleosędziów i neosędziów), media publiczne – każde zarządzane przez dwa równoległe zarządy i likwidatora, Prokuratora Krajowego rzekomo przeniesionego w stan spoczynku (bez żadnej procedury – w drodze “uznania” Prokuratora Generalnego) i nieznanego ustawie “p.o. Prokuratora...

Słucham ciągle, że Prezydent RP nie mógł wydać aktu łaski wobec osób nieprawomocnie skazanych. No to proszę….

W art. 190 Konstytucji RP czytamy: 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (…) podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”. 3....

Nie mogę się wypowiadać

Po opublikowaniu w dniu wczorajszym artykułu pt. O obcinaniu budżetu Prezydenta, Rz. 7.01.2024., dowiedziałem się z licznych komentarzy, że jako jedyny sędzia w Polsce nie mogę wypowiadać się o sprawach politycznych. A nawet jak nie jestem sędzią, to też nie powinienem 🙂 Wniosek z tego jest prosty. Chyba trafiłem...

O obcinaniu budżetu Prezydenta

Jeśli koalicja rządząca zacznie za bardzo rozrabiać przy budżecie, Prezydent powinien skierować go do Trybunału Konstytucyjnego. Będzie ciekawie. Tym bardziej, że polskie prawo nie jest dostosowane do stwierdzenia niekonstytucyjności budżetu. Przewiduje tylko, że w takiej sytuacji rząd działa na projekcie budżetu. Ustrojodawca i ustawodawca zapomniał jednak o stworzeniu procedur...

Dla prof. Prusinowskiego i prof. Wróbla – fragment z mojego dzisiejszego wykładu na II roku studiów prawa

Kompetencje, jakie zostały traktatowo przyznane UE przez jej założycieli, mają dwojaki charakter. Pierwsza grupa to te, które UE wykonuje w zastępstwie państw członkowskich. Inaczej mówiąc, są to dawne kompetencje państw, w które UE została wyposażona, a państwa wycofały się z tych obszarów działania. Stanowią one grupę tzw. kompetencji przekazanych...

Piotr Prusinowski, dr hab. prawa

Jeżeli sędzia Piotr Prusinowski, dr hab. prawa, Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z orzeczenia TSUE odmawiającego udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wywodzi, że “Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego, a w konsekwencji prawa polskiego” (cyt. za “Prezes Izby SN przyznaje,...

Czy Polska ma legalny rząd?

W dniu 13 grudnia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, powołał rząd kierowany przez Premiera Donalda Tuska. Do wykreowania rządu doszło w tzw. drugim kroku konstytucyjnym, a więc skład ustaliła większość sejmowa. Wśród przedstawionych Prezydentowi kandydatów na członków Rady Ministrów znalazło się 9 kobiet. Transmisja z uroczystości powołania rządu...

Wielka akcja Sejmu w sprawie TVP

Jak się spekuluje publicznie, Sejm ma się zająć jutro odwołaniem Rady Mediów Narodowych. Podstawą do odwołania ma być wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16, a cała akcja jego wykonaniem. I to jest praworządność? Wyrok K 13/16 dotyczył ustawy z 30 grudnia 2015 r....

Strasburg, wyrok w sprawie aborcji, z 14 grudnia 2023 r.

“Sytuacja ta wywołała u niej cierpienie, stres, upokorzenie, poczucie bezradności i inne, trudne do przewidzenia konsekwencje dla jej zdrowia psychicznego i fizycznego” – brzmiał fragment skargi. ETPC stwierdził, że wyrok TK godzi w prawo do poszanowania życia prywatnego. Tyle media. Zob.: Aborcja. Odmówiono jej prawa do aborcji. Mój komentarz:...