O uchwalcach

Uchwalcy – nowy ruch pseudoreligijny nie tylko dla upośledzonych polskich prawników. Uchwalcy wierzą, że uchwałami mogą zmieniać konstytucję, wybory, zmieniać sędziów i kodeksy. Uchwalcą można zostać po publicznym zaprezentowaniu dalekoidących deficytów intelektualnych. Autor: red. S. Jastrzębowski. Twitter, 24.listopad 2023, 11:44 PM; 10,6 tys. wyświetleń....

Do pyskatych a niedouczonych kolegów prawników, także profesorów

Tradycyjnie istniały w nauce prawa dwie teoretyczne koncepcje odnoszące się do relacji prawa międzynarodowego i prawa krajowego: dualistyczna i monistyczna. W koncepcji dualistycznej prawo międzynarodowe i prawo krajowe to dwa odrębne systemy prawne. Wg koncepcji monistycznej, państwo jest porządkiem prawnym, który stanowi część uniwersalnego porządku prawnego. Taka wspólnota prawa...

O festiwalu prawniczego kretynizmu ciąg dalszy

Kancelaria Senatu opublikowała Opinię prawną w przedmiocie:wykładni art. 14 § 1 ustawy z dn. 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturzew kontekście art. 8 ust. 2, art. 144 ust. 2 i art. 146 ust. 4 Konstytucji RP (tekst: zobacz tutaj). Autor wysuwa szereg wniosków, aby udowodnić że wbrew przepisowi...

Czy uchwałą Sejmu można uchylić wyrok TK?

Krótkowzroczność polityków wcale mnie nie dziwi. Ale utrata instynktu politycznego już tak. Zapowiedziane w umowie koalicyjnej KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy uchylenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji wcale nie będzie łatwe, proste i przyjemne. Ani bezkarne. Festiwal prawniczego kretynizmu ma się dobrze. Pełny tekst zob. Rzeczpospolita 17.11.2023....

Konstytucjonalista dla PAP

Ewentualna uchwała Sejmu w przedmiocie odwołania sędziów TK byłaby niezgodna z Konstytucją; Konstytucja wyklucza uznanie, że cel uświęca środki, ponieważ instytucje publiczne mają działać rzetelnie i sprawnie – powiedział PAP konstytucjonalista, prof. Ryszard Piotrowski. Zapytany o ewentualne zmiany w KRS uchwałą Sejmu podkreślił, że „byłaby ona niezgodna z Konstytucją”. Zob. wypowiedź. I wszystko jasne. Pod warunkiem, że się jest...

Genialni politycy – jeszcze nie zaczęli rządzić a już zrealizowali jeden punkt z umowy koalicyjnej.

Punkt z umowy koalicyjnej Strony Koalicji zgodnie potwierdzają, że niezbędny jest rozdział Kościoła od Państwa, oparty na zasadach wzajemnej niezależności oraz bezstronności państwa w sprawach przekonań religijnych i światopoglądowych. Art. 25 Konstytucji 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.2.Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań...

Odwoływanie uchwałami sędziów TK

Namnożyło się różnych geniuszy prawa – adwokatów, sędziów i profesorów, którzy nie znają i nie rozumieją Konstytucji, zasad systemu prawa i ustroju. Dzięki nim uchwała Sejmu zrobiła jako akt prawa zawrotną karierę. Co o tym sądzę piszę w dzisiejszej Rzeczpospolitej w artykule pt. O sejmowych uchwałach i praworządności. Polecam...

Apel posła Kosiniaka-Kamysza

W dniu 31 maja 2015 r. Prezydent-Elekt Andrzej Duda zaapelował do rządu PO/PSL o niepodejmowanie – do czasu podjęcia przez niego urzędu – poważnych decyzji. Premier Ewa Kopacz wyraziła zdziwienie apelem i poinformowała, ze relacje między rządem a prezydentem są uregulowane w Konstytucji. zob. apel Potem było m.in. przyjęcie...