Bardzo ciekawa wypowiedź jednego z współczesnych autorytetów prawa międzynarodowego, prof. Martti’ego Koskenniemi’ego. „Czas najwyższy, by ‘orzecznictwo międzynarodowe’ było wreszcie przedmiotem analizy krytycznej a nie wręcz religijnej wiary”. („It is high time that ‘international adjudication’ were made the object of critical analysis instead of religious faith”. Patrz: M. Koskenniemi, The...

W. Streeck – „Ultra Vires”

To recapitulate: under current EU doctrine, protecting the rule of law requires in some countries repression of national courts by national governments, while in others it requires their liberation. The German government satisfied the Commission by promising to ‘actively’ discourage anti-European, pro-national tendencies on its highest court, thereby undermining...

Lisicki i Ziemkiewicz o Morawieckim w PE: Unia musi się Polski bać. Słowa nie wystarczą

– Brniemy w absurd, brniemy w sytuację para-rzeczywstości. Na wielu poziomach jest to sytuacja mrożkowska – mówi w najnowszym odcinku programu „Polska Do Rzeczy” Rafał Ziemkiewicz. We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona Polsce. Zorganizowano ją w kontekście niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał wyższość polskiej ustawy zasadniczej nad prawem unijnym. Podczas debaty głos zabrał m.in. premier...

Wyrok TK nt. prawa UE (K3/21)

W dniu 7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym zbadał zgodność z Konstytucją art. 1 akapit pierwszy i drugi TUE w związku z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE i art. 2 TUE. Już bezpośrednio po odczytaniu wyroku na...

Strasburg :)

W poniedziałek Europejski Trybunał Praw Człowieka ma zakomunikować zainicjowanie sprawy przeciwko Polsce ze skargi Sieci Obywatelskiej Watchdog Polskiej. To sprawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego – kalendarza spotkań Julii Przyłębskiej. Przypomnijmy, iż w czerwcu 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Domagało się ono udostępnienia kalendarza...

Wszystkie błędy Sądu Najwyższego

Reformę sądownictwa należy zacząć od reformy kształcenia na wydziałach prawa, aplikacjach i szkoleniach sędziów. Myśl ta krąży mi w głowie od kilku lat. Dziś jej prawdziwość potwierdza postanowienie Izby Karnej Sądu Najwyższego w sprawie I KZ 29/21. Braki w rozumowaniu prawniczym, błędy merytoryczne i logiczne oraz niespójna argumentacja, to...

Prof. Łętowska powinna się pouczyć.

W dzisiejszych Faktach TVN (ok. 14 min.) pojawiła się wypowiedź prof. E. Łętowskiej o „władczym” charakterze wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Z przykrością musze odesłać p. Prof. Łętowską do podręczników o UE. Wyrok TSUE ma charakter deklaratywny. Wypadałoby o tym wiedzieć, albo nie wypowiadać się....

Jak zabrać pieniądze… Unii Europejskiej

Nie może być tak, że wypełnianie traktatu prowadzi do naruszenia żywotnych interesów państwa, które ten traktat zawarło. To państwo, a nie traktat jest panem stosunku prawnego. Cały tekst: Rzeczpospolita 23.07.2021...

Eksperci Fundacji Batorego o wyroku TK sygn. 7/20

Też nie mają nic merytorycznego do powiedzenia… a tacy mądrale… Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego o środkach tymczasowych nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Fundacja im. Stefana Batorego (batory.org.pl)...

O postanowieniu tymczasowym TSUE w sprawach systemu dyscyplinarnego w Polsce (C-204/21).

W systemie praworządnym nie wydaje się nakazów niemożliwych (przynajmniej w ich zasadniczej części) do wykonania, bo takie działanie samo jest sprzeczne z ideą praworządności. TSUE już miesiąc temu chciał rękoma swego wiceprezesa wyłączyć prąd na znacznej części terytorium Polski. Dziś jednym podpisem Pani Rosario Silva de Lauperta nakazuje podjąć...