Sąd Najwyższy

Wiem, że jest długi weekend. Nadrabiam sobie różne zaległości w lekturze. I sprawdzając pewne kwestie wpadłem na stronę SSSP Iustitia, gdzie znalazłem wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 5 grudnia 2019 r. sygn. akt III PO 7/18. Zob. link W omówieniu dokonanym przez Iustitię jako jedna z tez...

O apelach do sędziów

Przejąłem się tymi apelami. Poważnie. Tym bardziej postanowiłem podzielić się informacją, że nie są to pierwsze apele jakie się pojawiły. W stosunku do mojej osoby apele zaczęły się już koło dwóch tygodni temu. Jakoś tak przypadkowo kilka dni po prasowych publikacjach dotyczących Instytutu De Republika. Jako pierwsza zaapelowała do...

Zakaz importu ukraińskich zbóż i artykułów rolniczych

Co do celu bardzo potrzebne i rozsądne. Ale wykonanie jak zwykle bez sensu. Czy nasi geniusze pamiętają, że polityka handlowa to wyłączna kompetencja Unii Europejskiej, tak samo wspólny rynek. Z kolei polityka rolna to grupa kompetencji dzielonych? Czyli znów z priorytetem uprawnień UE. Za chwilę znów będzie kara....

„Sądzą nas sądomatołki”

W wymiarze sprawiedliwości powinna odbyć się weryfikacja. I żeby nie było wątpliwości, chodzi mi o weryfikację merytoryczną. Po kolejnych występach tzw. sędziów niezłomnych nie mam najmniejszych wątpliwości, że – przynajmniej w części – sądzą nas merytoryczne matołki. Sądomatołki. Cały tekst artykułu patrz: Rzeczpospolita, 7 kwietnia 2023 r....

Topienie Trybunału

Podtytuł: Politycy na marszach papieskich Treść akapitu: W marszach papieskich organizowanych w wielu polskich miastach wzięli udział również politycy. W warszawskim Narodowym Marszu Papieskim uczestniczyli m.in. wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wiceszef klubu parlamentarnego PiS Marek Suski, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr...

Oświadczenie

Wobec pytań i komentarzy prasowych, że jestem rzekomo zainteresowany pełnieniem funkcji prezesa TK uprzejmie informuję, że to nie jest prawda. Przywrócenie funkcjonowania Trybunału po okresie prezesury pani sędzi JP to wyzwanie dla Herkulesa. Za mały jestem....

Wywiad Prezesa PiS

Ponieważ jestem nagabywany przez dziennikarzy w sprawie oceny stanu prawnego odnośnie do kadencji prezesa TK przez Prezesa Prawa i Sprawiedliwości w dzisiejszym wywiadzie dla PAP, odpowiem zbiorczo, co następuje: prawo jest bytem trochę bardziej skomplikowanym niż argument „lex retro non agit” byłej Prezes TK, jak i argument „a contrario”...

Ciekawostki z prac egzaminacyjnych

W sytuacji kolizji między prawem międzynarodowym a prawem krajowym zależy o którym systemie mówimy, Jeżeli mówimy o systemie z przewagą prawa międzynarodowego, to to prawo będzie miało pierwszeństwo, w przypadku przewagi prawa krajowego, to ono będzie miało pierwszeństwo. Zasada słuszności polega na tym, że interpretując daną normę prawną spośród...

O sztuce manipulacji

W sumie rozumiem, że Zgromadzenie Ogólne może zwołać osoba nieuprawniona. Rozumiem też to, że Zgromadzenie może zajmować się oceną problemu nie należącego do jego kompetencji. Wreszcie rozumiem to, że można przyjąć uchwałę bez wymaganego kworum. Takie działanie jest bowiem oparte o wolę uczestniczących osób. Ale kiedy czytam, że uchwała...