Zdanie odrębne do uzasadnienia wyroku K 3/21

Co do zasady, uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest demonstracją słuszności rozpoznania sprawy (treści sentencji). Ma wartość merytoryczną jako wywód opatrzony odpowiednimi dedukcyjnymi argumentami judykacyjnymi wymaganymi szczególnie wtedy, gdy norma stanowiąca przedmiot postępowania jest uchylona jako sprzeczna z Konstytucją. Trybunał publikując uzasadnienie staje się członkiem dyskursu prawnego. Ustala też...

Wojna o państwo

Z założenia współczesna demokracja (tzw. demokracja liberalna) stanowi syntezę obowiązywania prawa, praw indywidualnych jednostki oraz suwerenności narodu. Pierwsze dwa elementy stanowią czynnik liberalny, trzeci demokratyczny. Kierunek rozwoju procesu integracji, głównie zaś jego zacieśnianie, zaczął zaburzać względną równowagę między tym elementami i ewoluować w kierunku przewagi czynnika liberalnego nad demokratycznym....

Propozycja nie do odrzucenia

Ciągnie wilka do lasu. Zaklinałem się, że zajmę w sporze o Trybunał Konstytucyjny arystokratyczny dystans. A jednak nie mogę sobie darować odpowiedzi na wywiad Rzecznika Praw Obywatelskich z 5 września br., zatytułowany „Jestem wolny od polityki”. RPO stwierdził tam, że w TK jest trzech sędziów, „których podstawa prawna powołania...

O reparacjach raz jeszcze

Właściwie to jestem znużony prasowymi sporami i nie chce w nich uczestniczyć. Takie stanowisko deklaruję niemal w każdym artykule jaki ostatnio publikuję na łamach Rzeczpospolitej. A potem znowu piszę kolejny tekst. Uważny czytelnik mógłby zacząć się  zastanawiać nad moją psychiczną kondycją, a w konsekwencji wątpić w wartość moich wypowiedzi....

Reparacje: Polska nie jest bez szans.

W polityce międzynarodowej wysyłanie przez lata gróźb bez ich realizacji oznacza, że nigdy nie zostaną one spełnione. Aby być wiarygodnym, wypada więc dziś albo podnieść niezwłocznie roszczenia i wejść w spór, albo przestać grozić, bo taka sytuacja, jaka jest, to – cytując księcia Talleyranda – nawet nie głupota. To błąd. Mariusz Muszyński,...

Refleksje o Onet.pl

Świat schodzi na psy. Kiedyś Niemcy kształtując swoje ośrodki informacyjne starali się o jakość działań. Dziś widać upadek. Redaktor Stankiewicz w artykule z soboty 9.07.22 (seria: Stan po burzy) wykazał się nierzetelnością i lenistwem. Napisał nieprawdę, a łatwo mógł skontrolować fakty. Dziś tekst red. Gałczyńskiej, który pokazuje zadziwiającą jak...

Ku pamięci

Tak zapisuję, ku pamięci, że mamy dziś czas, kiedy etyki i moralności w Wyborczej uczy nas dwóch profesorów – pierwszy, specjalista filozofii prawa, który nie potrafił nauczyć swojego dziecka, że narkotyki to ZŁO; drugi, czołowy obrońca praw człowieka, który nie nauczył swojego dziecka, że grożenie nożem to także ZŁO....

Do p. red. Siedleckiej

W związku z Pani dzisiejszą publikacją (pt. „Muszyński naciskany?”) na blogu konserwatywnym uprzejmie informuję, że: Całe życie byłem osobą niezawisłą w swoich poglądach i tylko nimi się kierowałem w podejmowanych decyzjach. Tym bardziej robię to w TK, co pokazują nie tylko liczne zdania odrębne, ale i moje wyroki niezgodne...

Nowy rzekomy mail min. Dworczyka

W związku z nowym mailem, w którym pojawiło się moje nazwisko uprzejmie informuję, że z min. Dworczykiem rozmawiałem telefonicznie tylko raz w sprawie Rady Legislacyjnej na prośbę jednego ze znanych mi profesorów prawa, który prosił mnie o rekomendację. Było to jakoś 4 lata temu (2018). Moment czasowy łatwo zlokalizować,...