Publicystyka

ARTYKUŁY PRASOWE W DOSTĘPIE OTWARTYM

Góra urodziła mysz (2.06.2023)

Sądzą nas sądomatołki (7.04.2023)

Wojna o państwo (22.10.2022)

Propozycja nie do odrzucenia (4.10.2022).

O reparacjach raz jeszcze (15.09.2022)

Mariusz Muszyński o reparacjach: Polska nie jest bez szans (7.09.2022)

Środek tymczasowy ETPC (10.02.2022)

Zgubiona suwerenność (28.01.2022)

Konstytucyjne granice integracji (8.10.2021)

Wszystkie błędy Sądu Najwyższego (27.09.2021)

Jak zabrać pieniądze Unii (23.07.2021)

O czym orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE (16.07.201)

Komentarz subiektywny w sprawie XeroFlor (10.05.2021)

Ratyfikacja decyzji o zasobach własnych UE. Czy konstytucyjna? (27.04.2021)

O skutku wyroku Trybunału w sprawie o aborcji (3.02.2021)

Ochrona dyplomatyczna (28.01.2021)

O szczycie budżetowym Rady Europejskiej inaczej (13.12.2020)

Niekonstytucyjni sędziowie TK (Rz. 27.05.2020)

Niekonstytucyjny Pierwszy Prezes SN (Rz. 30.04.2020)

Niektórym prawnikom brakuje wiedzy (Rz. 27.02.2020)

Polscy sędziowie mogą kontrolować prawo europejskie (Rz. 4.02.2020)

Nadrzędność konstytucji nad prawem UE (Rz. 10.12.2019)

Muszyński odpowiada Biernatowi: Wszyscy dublerzy Trybunału (Rz. 24.04.2019)

Da się podważyć powołania wielu sędziów (Rz. 2.04.2019)

Przełamywanie zasady pierwszeństwa prawa UE (Rz. 11.03.2019)

Muszyński ws. niepublikowania wyroków TK: To pewne – premier miała rację (Rz. 2.01.2018)

Premier miała racje nie publikując wyroków Trybunału Konstytucyjnego (Rz. 21.12.2017)

Niedolni pogromcy Trybunału Konstytucyjnego (Rz. 16.11.2017)

Platforma psując prawo unika odpowiedzialności (wPolityce.pl 17.06.2015)

Dziennikarze, trzymajcie się (wPolityce.pl 11.06.2015)

O umowie ukraińskiej z innej strony (wPolityce.pl 24.02.2015)

Ofiary wojny i III RP (wPolityce.pl 2.09.2013)

Decyzja o interwencji w Syrii to wbrew pozorom problem nie tylko polityczny (wPolityce.pl 28.08.2013)

Polski Gibraltar (wPolityce.pl 27.08.2013)

Prawo do krzyża (wPolityce.pl 21.08.2013)

***

SPIS ARTYKUŁÓW PRASOWYCH I WYWIADÓW SPRZED 2015 R. (Dostępne w archiwach mediów)

I. Artykuły prasowe.

 1. Licz na pomoc państwa. W Niemczech. Odszkodowania dla ofiar przestępstwa. Rzeczpospolita 21.01.2000 (współautor).
 2. Lotnisko pozostanie otwarte. Roszczenia cudzoziemców z tytułu powojennych wywłaszczeń a prawo międzynarodowe publiczne. Rzeczpospolita 31.08.2001.
 3. Wtopić się czy wyodrębnić. Status prawny Polaków w Niemczech. Rzeczpospolita 8.05.2002 (Współautor).
 4. Sądownictwo w Niemczech. Gazeta Sądowa 2002 nr 12 (współautor).
 5. Podobieństwa i różnice. Normy integracyjne w konstytucjach państw członkowskich Unii Europejskiej. Rzeczpospolita 7.05.2002.
 6. Globalizacja silniejsza. Nakładanie sankcji gospodarczych przez państwa Unii Europejskiej. Rzeczpospolita 7.07.2002.
 7. Eurocywilny i eurokarny. Integracja w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Rzeczpospolita 14.08.2002.
 8. Dużo znaczy, choć nie wiąże. Karta Praw Podstawowych. Rzeczpospolita 26.08.2002 (współautor).
 9. Droga, z której się nie wraca? Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej są inne niż we Wspólnocie Europejskiej. Rzeczpospolita 20.02.2002 (współautor).
 10. Od Wspólnoty do Stanów Zjednoczonych Europy, czyli quo vadis Europo. Traktat konstytucyjny. Rzeczpospolita 12.11.2002 (Współautor).
 11. Kultura: fragmenty wspólnej całości. Rzeczpospolita 11.07.2003.(współautor).
 12. Własność niejedno ma imię. Rzeczpospolita 7.08.2003.
 13. Projekt traktatu konstytucyjnego: kto to zrozumie. Rzeczpospolita 23.07.2003.
 14. Leczenie bez granic. Rzeczpospolita 26.06.2003.
 15. Współczesna wieża Babel czyli z językiem polskim do Brukseli. Rzeczpospolita 23.06.2003.
 16. Unia Europejska i Wspólnota Europejska nie są tożsame. Rzeczpospolita 16.06.2003.
 17. Sędziowie będą pytać. Za złe stosowanie prawa wspólnotowego odpowiedzialność poniesie państwo. Rzeczpospolita 5.12.2003.
 18. Sądownictwo powszechne. [Dot. RFN]. Gazeta Sądowa 2003 nr 2 (współautor).
 19. Rewanżyzm, błędy czy dobry interes? Roszczenia wypędzonych: niewykorzystane okazje do załatwienia sprawy na drodze prawnej mszczą się. Rzeczpospolita 23.10. 2003.
 20. Do Gdańska przez Zakopane. Europejski nakaz aresztowania, czyli ekstradycja. Rzeczpospolita 6.10.2003.
 21. Prawo europejskie. Gazeta Sądowa 2003 nr 2 (współautor).
 22. Urząd sędziego w RFN. Gazeta Sądowa 2003 nr 1 (współautor).
 23. Czy wysypywanie zboża odejdzie w przeszłość. Rzeczpospolita 17.09.2003 (współautor).
 24. Transgraniczne ściganie karne w zjednoczonej Europie. Rzeczpospolita 1.09.2003. (współautor).
 25. Od góry masła do Karty Praw Podstawowych. Rzeczpospolita 25.08.2003 (współautor).
 26. Co Polak Europejczyk wiedzieć musi lub wiedzieć powinien. Rzeczpospolita 23.07.2003 (współautor)
 27. Konkurencja dla małżeństwa. Rzeczpospolita 30.03.04.
 28. Komunizm jako siła wyższa. Rzeczpospolita 17-18.04.2004. (współautor).
 29. Teraz roszczenia indywidualne wobec Polski. Rzeczpospolita 24.06.04.
 30. Dochodzić swego w sądzie. Rzeczpospolita 13.07.04.
 31. Kto naprawdę wygrał II wojnę światową. Rzeczpospolita 23.07.04.
 32. Kontrowersyjny przywilej dla Niemiec. Rzeczpospolita 30.07.04. (współautor).
 33. Cena powrotu kata. Rzeczpospolita 21.08.04.
 34. Jeśli Polska oskarży Francję lub Francja Polskę. Skarga przeciwko państwu w TWE Rzeczpospolita 16.09.04.
 35. Między zrzeczeniem się a lojalnością. Rzeczpospolita 23.09.04.
 36. Lewicowa sprawiedliwość. Rzeczpospolita 25.09.04.
 37. Ostrzeganie niesfornych – wykonywanie orzeczeń ETS. Rzeczpospolita 28.09.04.
 38. Miara demokracji. Rzeczpospolita 14.10.04.
 39. Przepisy niepotrzebne, bo gwarancje już są. Ustawa o mniejszościach narodowych. Rzeczpospolita 6.11.04.
 40. Das Ende des deutschen Wunschdenkens. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 11.11.04.
 41. Kolizja, suwerenność czy arogancja, Rzeczpospolita 18.03.05.
 42. Jesienne referendum byłoby przedwczesne. Rzeczpospolita 10.05.05.
 43. Referendum najlepiej jak najpóźniej, Rzeczpospolita 21.05.05.
 44. Suwerenne decyzje państw nie Rady Europejskiej. Rzeczpospolita 11.06.05.
 45. Projekty w koszu marszałka. Rzeczpospolita 22.06.05 (współautor).
 46. Peerelczycy, Wprost, 24.07.05.
 47. Sztukmistrze prawa, Wprost, 8.08.05.
 48. Pomysł nie jest wcale taki zły. Obywatelstwo polskie dla mniejszości na Białorusi. Rzeczpospolita 10.08.05.
 49. Nietykalność dyplomatów. Rzeczpospolita 12.08.05.
 50. Kazus Cimoszewicza. Wprost 28 sierpnia 2005.
 51. Zabawy z historią, Wprost. 4.12.05.
 52. Homokracja. Wprost. 8.01.06 r.
 53. Wątpliwy wyrok Strassburga. Rzeczpospolita. 27.07. 2006 r.
 54. Dyplomacja niemocy. Rzeczpospolita 29.08.2006 r. (współautor).
 55. Das zaehe Ende des Postkommunismus. Frankfurter Allgemeine am Sonntagszeitung. 3.09.2006 r. (współautor).
 56. Zasada najsłabszego ogniwa. Życie Warszawy. 15.09.06. (współautor).
 57. Polityka bez wyrzutów sumienia. Życie Warszawy. 26.09.06. (współautor ).
 58. Zatoka niepokoju. Wprost, 29.10.06 (współautor).
 59. Loesbare Probleme. FAZ 28.10.06 (współautor).
 60. Polacy dobrzy i źli. Rzeczpospolita 23.11.06 (współautor).
 61. Powiernictwo Pruskie zniszczyło kompromis 19.12.06 (współautor).
 62. Pojednanie dla Europy. Gazeta Wyborcza 10.01.07.
 63. Dobry wasal Niemiec. Wprost 21.01.07 (Współautor).
 64. Postkolonialna czkawka Rosji. Rzeczpospolita 23.02.07 (współautor).
 65. Dyplomacja wojskowa. Wprost  24.02.07 (Współautor).
 66. Odszkodowania przeciw pojednaniu. Gazeta Wyborcza. 28.02.07 (współautor).
 67. Ganz normales Selbstbewusstsein. Die Welt 6.03.07 (współautor).
 68. Europa na piasku. Wprost. 8.04.07 (współautor).
 69. Piętnasty protokół. Wprost . 13.02.07 (współautor).
 70. IV rozbiór Polski. Wprost . 27.05.07. (współautor).
 71. Polska bezbronna wobec bierności Brukseli. Rzeczpospolita, 23.05.07 (współautor)
 72. Demografia zburzy równowagę w Unii. Rzeczpospolita, 12.06.07 (współautor)
 73. Weto sukcesu. Wprost 24.06.07 (współautor)
 74. Macocha Europy. Wprost 1.07.07 (współautor).
 75. Gambit Sarkozy’ego Rzeczpospolita 17.07.07 (współautor).
 76. Niemiecki rachunek za II wojnę światową. Rzeczpospolita 3.08.07 (współautor).
 77. Komu Niemcy ukradli dobrobyt. Wprost 1.09.07 (współautor).
 78. Auf alle Forderungen verzichten. FAZ 1.09.07 (współautor).
 79. Deutsch-polnische verlorene Liebesmühe. Handelsblatt 3.09.07. (współautor)
 80. Bomba z niemieckimi roszczeniami. Gazeta Wyborcza 13.09.07 (współautor).
 81. Granat prasowy. Wprost. 23.09.07 (współautor).
 82. Karta Praw Wypędzonych. Gość Niedzielny. 30.09.07 (współautor).
 83. Oszustwo dyplomatyczne. Wprost 20.10.07
 84. Farsowy dramat. Wprost 27.10.07.
 85. Doktryna Merkel Wprost 3.11.07 (współautor).
 86. Podstępna Karta. Gość Niedzielny 14.11.07. (współautor).
 87. Renesans nacjonalizmu. Wprost. 17.11.07.
 88. Imperializm bez imperium. Wprost 8.12.07 (współautor).
 89. Na jałowym biegu. Wprost. 15.12.07 (współautor).
 90. Pułapka na Tuska. Wprost 31.12.07 (współautor).
 91. Depresja dyplomatyczna. Wprost 20.01.08 (współautor).
 92. Kompleks Polski. Wprost. 27.01.08 (współautor).
 93. Kogo wypędzić. Wprost. 2.02.08 (współautor).
 94. Wróg nr 1. Wprost 10.02.08 (współautor).
 95. Bałkańska pułapka. 10.02.08 (współautor).
 96. Dyplomacja naiwnych. Wprost. 1.03.08 (współautor).
 97. Porzuceni obywatele. Wprost. 9.03.08 (współautor).
 98. Czołgi medialne. Wprost. 20.03.08 (współautor).
 99. Zmora traktatowa. Wprost. 30.03.08 (współautor).
 100. Berlińskim targiem. Wprost. 7.04.08 (współautor).
 101. Układ moskiewski. Wprost .12.04.08 (współautor).
 102. Mur Geremka. Wprost 24.04.08 (współautor).
 103. Hegemoni Europy. Wprost. 10.05.08 (współautor).
 104. Burzyciele Unii. Wprost. 18.05.08 (współautor).
 105. Umrzeć za Tbilisi. Wprost. 24.05.08 (współautor).
 106. Wizyta ostatniej szansy. Wprost. 24.05.08 (współautor).
 107. Katastrofa berlińska. Wprost. 14.06.08. (współautor).
 108. Strachy na Irlandczyków. Wprost. 21.06.08. (współautor).
 109. Grzech Churchilla. Wprost. 6.07.08. (współautor).
 110. Po co byliśmy w Iraku. Wprost. 6.07.08. (współautor).
 111. Ucieczka z Lizbony. Wprost 13.07.08. (współautor).
 112. Naiwniacy Unii. Wprost 19.07.08. (współautor).
 113. Nieużyteczni idioci. Wprost 26.07.08. (współautor).
 114. Polscy jurgieltnicy. Wprost 10.08.08. (współautor).
 115. Rosyjska szkoła bezprawia. Wprost 17.08.08. (współautor).
 116. Plan Kaczyńskiego. Wprost 23.08.08. (współautor).
 117. PoPiS Dyplomatyczny. Wprost 06.09. 08. (współautor).
 118. Papierowa dyplomacja. Wprost 13.09.08. (współautor).
 119. Przeciąganie Łukaszenki. Wprost 21.09.08 (współautor).
 120. Polski front Zachodu. Wprost 27.09.08 (współautor).
 121. Polityka atomowa. Wprost 02.11.08. (współautor).
 122. Podróż za jedno euro. Wprost 08.11.08. (współautor).
 123. Sojusz tchórzy. Wprost 16.11.08. (współautor).
 124. Za ile się sprzedamy. Wprost 23.11.08. (współautor).
 125. Chiński popyt na polskie łupki. wSieci. 4 lutego 2013.
 126. Niebezpieczny pakt fiskalny. wSieci. 25 lutego 2013.
 127. Ile nas kosztuje Unia. wSieci. 4 marca 2013.
 128. Likwidatorzy. wSieci 2kwietnia 2013.
 129. Dopaść Orbana. wSieci 5 sierpnia 2013.
 130. Schizofrenicy u władzy. wSieci 19 sierpnia 2013.
 131. Jak wywołaliśmy wojnę. wSieci 9 września 2013.
 132. Kukułcze jako Tuska. wSieci 23 września 2013.
 133. Polityka Niemiec na dziś. wSieci 27 stycznia 2014.
 134. Dziki zachód Leszka Millera. wSieci 3 marca 2014.
 135. Prewencyjna kontrrewolucja. wSieci 12 maja 2014.

II. Wywiady prasowe.

 1. Usunąć fałsz – budować prawdę. Nasz Dziennik. 1.09.2006.
 2. W polityce nie ma próżni. Nasz Dziennik. 28-29.10.2006.
 3. Nie ustępstwa lecz partnerstwo. Nasz Dziennik 29.12.2006.
 4. Wprost. Pełzające roszczenia, 17.12.2006.
 5. Wir wehren uns gegen falsche Beschuldigungen. Berliner Zeitung, 15.03.2007.
 6. Polen sollte seine Komplexe ablegen. Handelsblatt, 16.03.2007.
 7. Odchodzimy od klientyzmu. Newsweek 22.04.2007 (dodatek nr 16 Polska-Niemcy).
 8. Wir sind doch keine Idioten. Der Spiegel 18.06.2007.
 9. Pojednanie oparte na prawdzie. Nasz Dziennik 1.09.2007.