Ciekawostki z prac egzaminacyjnych

W sytuacji kolizji między prawem międzynarodowym a prawem krajowym zależy o którym systemie mówimy, Jeżeli mówimy o systemie z przewagą prawa międzynarodowego, to to prawo będzie miało pierwszeństwo, w przypadku przewagi prawa krajowego, to ono będzie miało pierwszeństwo. Zasada słuszności polega na tym, że interpretując daną normę prawną spośród...

O sztuce manipulacji

W sumie rozumiem, że Zgromadzenie Ogólne może zwołać osoba nieuprawniona. Rozumiem też to, że Zgromadzenie może zajmować się oceną problemu nie należącego do jego kompetencji. Wreszcie rozumiem to, że można przyjąć uchwałę bez wymaganego kworum. Takie działanie jest bowiem oparte o wolę uczestniczących osób. Ale kiedy czytam, że uchwała...

Rozumienie instytucji „poparcia większością głosów”

Jeżeli mamy 15 członków organu. Z których 5 nie bierze udziału w spotkaniu. 2 osoby uczestniczą w spotkaniu ale odmawiają udziału w zaproponowanym głosowaniu. Głosuje 8 osób, z czego 1 we własnej sprawie. To czy taką osobę popiera większość? Przecież mamy 7 do 7 plus 1 osoba zainteresowana. Dziwna...

O presji ciąg dalszy :)

Jest godz. 20.02. Już po Wiadomościach. Jak widać, jakoś słabo poszło. Błędne wywody, plansze, rzecznik rządu i stara wypowiedź RPO. Teraz ciekawostka – podobno nie udało się znaleźć w Warszawie prawnika, który potwierdziłby wersję p. Sędzi JP. Nawet nagrano dwóch, których udało się przypadkiem wyłapać, ale ci zamiast odpowiadać...

Dwa słowa o presji

Jest niedziela, 5 marca 2023 r., godz. 18.20. Dziś dokładnie o godz. 15.10 dostałem informację od starego kolegi z TVP, że ruszyła akcja „Presja” na sędziów TK, którzy raczyli zauważyć, że kadencja Prezes JP skończyła się w grudniu 2022 r. I podobno w Wiadomościach ma być postawiony problem w...

Do Pani Kryszkiewicz, Małgorzaty, redaktora DGP.

Generalnie o pewnej części dziennikarzy mam złe zdanie. Słabi merytorycznie, a porywają się na poważne tematy. Jak nie mają informacji, to po prostu zmyślają, bo pragnienie pisania i obowiązek wypełnienia wierszówki spychają w kąt rzetelność zawodową. Z tym ostatnim przypadkiem mamy do czynienia w artykule rzeczonej Pani Redaktor z...

Trybunał Konstytucyjny nie ma dziś prezesa

Obecna Prezes TK zakończyła właśnie swoją 6-letnią kadencję. Stan prawny jest oczywisty. Można się tylko dziwić, że są osoby przedstawiające inne stanowisko. Opinia prawna patrz: Trybunał Konstytucyjny nie ma dziś prezesa (rp.pl 01.02.2023)...

Związki partnerskie w Polsce.

Trybunał Konstytucyjny nie zablokował możliwości wprowadzenia do systemu prawnego związków partnerskich osób tej samej płci. W efekcie swoich orzeczeń, TK postawił jednak w niekomfortowej sytuacji Sejm. Problem ujawnił się po wyroku Wielkiej Izby ETPC. Oczywiście trybunalskie umorzenia formalnie ustawodawcy do niczego nie zmuszają. Jeżeli jednak przy tak zdefiniowanej otwartości...

Wrażenie

W grudniu 2015 r. Sejm wybrał mnie do pełnienia funkcji sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. A ja dziś mam takie wrażenie, że wróciłem do Pracy do Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. update 1. A może nawet w Departamencie Kontroli Prawa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ?...