Sukces prezydenta. Sejm przyjął ustawę kompetencyjną.

Ustawa zakłada zwiększenie kompetencji Prezydenta w sprawach unijnych, w szczególności w sprawie wyboru kandydatur na obsadzenie unijnych stanowisk. Teraz idzie do Senatu… a ja tak tylko zaznaczam, bo coś tam sobie wiem i może do tego wrócę…....

O skardze KE do TSUE w sprawie TK.

Od 8 lat słucham, że Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie K 34/15 i w sprawie K 35/15 o moim wyborze na sędziego TK. Potwierdził to nawet sam ETPC, a teraz ma potwierdzić TSUE. Dlatego kolejny raz publicznie przypominam, że bezpośrednią podstawą prawną mojego wyboru były: art. 194 ust. 1...

O nadęciu niektórych prawników

Z zasady nie komentuję bzdur. A za takie uważam wywody jakimi uraczyło nas w dzisiejszej Rzeczypospolitej dwóch panów – redaktor Wojciech Tumidalski i  jeden z ekspertów Fundacji Batorego, dr Tomasz Zalasiński, w dialogu „Trybunał do naprawy. Nie obejdzie się bez usunięcia dublerów” (nie podłączam linku bo nie wart reklamy)....

Zmiany, zmiany, zmiany…

Niniejszym informuję, że w dniu dzisiejszym (5 lipca 2023 r.) upływa moja sześcioletnia kadencja na stanowisku Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Owszem, kusiło mnie, by powołać się na trybunalską praktykę i stwierdzić, że moja kadencja wcale nie upłynęła i odmówić odejścia. Pewnie nie pomogłoby mi w tym „lex retro non agit”...

Kolejny wyrok TSUE – sprawa nr C-204/21

TSUE wydał dziś kolejny wyrok przeciwko Polsce, orzekając że nowela ustawy o Sądzie Najwyższym narusza art. 19 ust. 1 akapit 2. Przepis brzmi: Państwa Członkowskie ustanawiają środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii. Sędziowie TSUE kolejny raz wywodzą ze zwrotu „środki niezbędne do zapewnienia...

O wyrokach i transcendencji

Sędzia Trybunału nie może publicznie przedstawiać tezy o ważnej roli postanowień Trybunału Konstytucyjnego umarzających postępowanie (sprawę). Nie jest ona prawdziwa. Wagę orzeczeń Trybunału kreuje art. 190 ust. 1 Konstytucji. Czytamy tam: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Pod pojęciem „orzeczenia” z tego artykułu nie kryją...

Góra urodziła mysz

Ustawa o Komisji ds. badania wpływów rosyjskich to żaden bicz na autokratów. To zwykły bubel prawny. W świetle jej rozwiązań istnieje tylko jedno poważne zagrożenie dla Donalda Tuska – kiedy będzie pił wino przy jej wieczornej lekturze, to udławi się ze śmiechu – pisze Mariusz Muszyński. Zob. cały tekst...

Pomawianie sędziów przez media

Dziś na portalu wPolityce.pl ukazał się tekst „NASZ SONDAŻ” sugerujący (poprzez rzekome badania opinii publicznej), że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego żądający przeprowadzenia wyboru prezesa Trybunału „nie podejmują swoich obowiązków i nie uczestniczą w rozprawach do których zostali wyznaczeni”. Jest to kolejne działanie, które ma publicznie zdeprecjonować nasze osoby przy pomocy...

Mniejszość sędziów nie uznaje argumentów większości

Na swoim koncie twiterowym p. sędzia KP opublikowała zarzut, że w sprawie kadencji prezesa TK mniejszość sędziów nie uznaje argumentów większości. Odpowiem co sądzę o argumentach większości przytaczając fragment orzeczenia Kpt 1/20, gdzie p. sędzia KP była sprawozdawcą oraz fragment mojego zdania odrębnego, stanowiącego efekt właśnie nie przyjęcia argumentów...

Kadencja Prezesa TK

w związku z pojawiającymi się wywodami różnych ekspertów przedstawiam mój artykuł z Rz. z dn. 1 lutego 2023 pt. „Trybunał Konstytucyjny nie ma dziś prezesa”. Obecna Prezes TK zakończyła właśnie swoją 6-letnią kadencję. Stan prawny jest oczywisty. Można się tylko dziwić, że są osoby przedstawiające inne stanowisko. Prostota argumentacji...