O Autorze

fot. PAP/Paweł Supernak fot. PAP/Paweł Supernak 

Mariusz Muszyński – profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. prawa, kierownik Katedry Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.
Wykłada prawo międzynarodowe publiczne i prawo Unii Europejskiej. Jest autorem licznych pozycji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego, prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego, nauk o państwie i polityce zagranicznej opublikowanych w Polsce, RFN, USA, Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.
Na Wydziale Prawa i Administracji UKSW pełnił funkcję prodziekana ds. współpracy zagranicznej (2008-2012).
Od początku swej pracy zawodowej, obok działalności uniwersyteckiej pozostaje również w służbie państwowej. Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (1996-2012), Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie (1998-2002). Był Prezesem Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie (2005-2008) oraz przedstawicielem Rządu RP w Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (2006-2008), a także Przedstawicielem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Współpracy
Polsko-Niemieckiej. Był również członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (2006-2009), członkiem Trybunału Stanu (2011-2015). W 2015 r. został powołany przez Sejm na wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. W związku z wyborem do TK złożył jednak rezygnację i odmówił złożenia ślubowania. Był także członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2015-2017). Z członkostwa zrezygnował w 2017 r.
W 2015 r. został wybrany przez Sejm RP na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a w 2017 r. powołany przez Prezydenta RP do pełnienia funkcji wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.
W latach 2016 – 2022 był zastępcą członka w European Commission for Democracy through Law (tzw. Komisja Wenecka).