9. odwołanie rozprawy w sprawie RPO (K 20/20)

Wyciągając wnioski z podobnych sytuacji w TK, tak z ostrożności oświadczam, że nie jestem w składzie orzekającym w sprawie o sygn. K 20/20 (pełnienie funkcji przez RPO po upływie konstytucyjnej kadencji na podstawie ustawy). Nie mam też nic wspólnego z dzisiejszym odwołaniem rozprawy, jak i z żadnym z ośmiu...

O skutku wyroku Trybunału w sprawie aborcji

W piątkowych Faktach TVN (29 stycznia 2021 r.) znalazł się materiał, w którym prowadzący – podkreślając, że opiera się na ocenie grupy „wybitnych polskich prawników” – stwierdził, że wprawdzie „wyrok Trybunału w sprawie aborcji stał się prawem, ale wydany został przez wadliwie powołanych sędziów, co oznacza że sądy mogą...

Chcesz aborcji ? Zmień konstytucję.

W związku z różnymi mądrzejszymi i mniej mądrzejszymi komentarzami dotyczącymi opublikowanego dziś w OTK wyroku Trybunału w sprawie o sygn. K 1/20 postanowiłem wyjaśnić w kilku słowach osobom niezadowolonym z orzeczenia istotę problemu. Prawo do życia ma umocowanie w art. 30 Konstytucji. Czytamy tam: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka...

OŚWIADCZENIE

W związku z licznymi nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej dotyczącymi ogłoszenia wyroku K 1/20 oświadczam, że jestem jednym z trzech sędziów TK, którzy złożyli zdanie odrębne do uzasadnienia wyroku w sprawie K 1/20. Uzasadnienie w ostatecznej wersji (do podpisu sędziów) otrzymałem w dniu 2 grudnia 2020 r....

O szczycie budżetowym Rady Europejskiej inaczej

Spór o efekty ostatniego szczytu Rady Europejskiej odnośnie znaczenia i roli jego konkluzji zdominował ostatnio dyskusję publiczną. Postanowiłem także odnieść się do tej kwestii, aczkolwiek nie wprost. Skusiła mnie do tego świadomość, że przecież ta sprawa, która urosła dziś do rangi przedmiotu dyskusji najważniejszych polityków w państwie, jest tak...

Wyrok TK w sprawie o sygn. K 1/20 (dopuszczalność przerywania ciąży)

W związku z faktem, że wyrok K 1/20 wywołał tak mocne skutki społeczne, uważam że Prezes Trybunału powinna wrócić do tradycji publicznego wyjaśniania ważnych społecznie i skomplikowanych orzeczeń. Celowe byłoby szybkie zwołanie konferencji prasowej (oczywiście dla kilku głównych mediów, bez tych „wojujących”) i w jej trakcie Przewodniczący składu oraz...