Do p. red. Siedleckiej

W związku z Pani dzisiejszą publikacją (pt. “Muszyński naciskany?”) na blogu konserwatywnym uprzejmie informuję, że: Całe życie byłem osobą niezawisłą w swoich poglądach i tylko nimi się kierowałem w podejmowanych decyzjach. Tym bardziej robię to w TK, co pokazują nie tylko liczne zdania odrębne, ale i moje wyroki niezgodne...

Nowy rzekomy mail min. Dworczyka

W związku z nowym mailem, w którym pojawiło się moje nazwisko uprzejmie informuję, że z min. Dworczykiem rozmawiałem telefonicznie tylko raz w sprawie Rady Legislacyjnej na prośbę jednego ze znanych mi profesorów prawa, który prosił mnie o rekomendację. Było to jakoś 4 lata temu (2018). Moment czasowy łatwo zlokalizować,...

Oświadczenie w sprawie tzw. maili Dworczyka

W związku z licznymi publikacjami dotyczącymi rzekomych maili min. Dworczyka o jego spotkaniach z Prezes TK, w których w informacjach podobno uzyskanych od Prezes TK pojawia się moje nazwisko, uprzejmie proszę, by nie łączyć mnie z ustaleniami jakie mogły zapaść na tych spotkaniach (jeśli takowe miały miejsce). Obie wymienione...

Wyrok sygn. K 7/21

Konstytucja nie dopuszcza do traktowania konwencyjnej procedury kontroli jako klucza do nieuprawnionej ingerencji w ustrój Polski, w szczególności do tworzenia w drodze orzeczniczej norm pozwalających na przedefiniowywanie treści konstytucyjnych, zarówno w wymiarze materialnym (zasada trójpodziału władzy, zasada praworządności, kompetencje organów państwa), jak i instytucjonalnym (pojęcie sądu, pojęcie aktu prawnego, prerogatywa...

Należy wykonać wyrok TK apeluje RPO

– Nie może być tak, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niekonstytucyjność normy prawnej, nie wywołuje żadnego skutku i nie prowadzi do wyeliminowania niekonstytucyjności prawa – pisze RPO Marcin Wiącek do premiera i prosi o pełne wykonanie wyroku TK z 1 czerwca 2017 r. Chodzi o wyrok U 3/17. Dziękuję...

Środek tymczasowy ETPC

Nie rozumiem ekscytacji, jaka ogarnęła obie strony sporu o Izbę Dyscyplinarną kiedy wczoraj pojawił się środek tymczasowy (interim measure) wydany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPC) w sprawie immunitetowej sędziego SN Włodzimierza Wróbla. Jedni krzyczą o bezprecedensowym i ważnym działaniu w ochronie praw człowieka, drudzy o skandalu. A...

Zagubiona suwerenność

Klasycznie rozumiana suwerenność, jaka była fundamentem relacji międzynarodowych jeszcze w XX w., wymaga istnienia po stronie państwa dwóch przesłanek: wolności określania zakresu swoich kompetencji oraz utrzymania supremacji władzy. W tym ostatnim przypadku chodzi o samowładztwo, całowładztwo i jednolitość władzy na terytorium państwowym. I o ile w klasycznych relacjach międzypaństwowych niektóre braki...

Bardzo ciekawa wypowiedź jednego z współczesnych autorytetów prawa międzynarodowego, prof. Martti’ego Koskenniemi’ego. „Czas najwyższy, by ‘orzecznictwo międzynarodowe’ było wreszcie przedmiotem analizy krytycznej a nie wręcz religijnej wiary”. („It is high time that ‘international adjudication’ were made the object of critical analysis instead of religious faith”. Patrz: M. Koskenniemi, The...

W. Streeck – “Ultra Vires”

To recapitulate: under current EU doctrine, protecting the rule of law requires in some countries repression of national courts by national governments, while in others it requires their liberation. The German government satisfied the Commission by promising to ‘actively’ discourage anti-European, pro-national tendencies on its highest court, thereby undermining...