I kolejny Kryształ Praworządności

Po prof. Zollu odezwał się drugi Wzór Cnót – prof. M. Safjan (zob. artykuł Onet 7.05.2023). Obaj w swojej pozie sędziowskich dziewic oddają się krytyce. Wysłuchiwałbym z pokorą, gdybym nie wiedział, że to dziewictwo godne żony cezara…. Do prof. Safjana też kieruję prośbę o publiczne wyjaśnienie, jak można być jednocześnie sędzią TSUE i sędzią TK w stanie spoczynku?