Wycofanie wniosku Kp 1/23 przez Prezydenta

Ponieważ pojawiły się w przestrzeni publicznej informacje o apelach/prośbach/żądaniach niektórych polityków czy dziennikarzy kierowanych do Pana Prezydenta, by wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący zbadania konstytucyjności noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, uprzejmie przypominam co następuje.

Z wycofaniem wniosku jest tak jak z możliwością zrzeczenia się obywatelstwa. Niby to prawo obywatela, ale uwarunkowane zgodą organu państwa (tu akurat Prezydenta RP) na zrzeczenie. Wnioskodawca może wycofać wniosek z Trybunału, ale każde wycofanie ma kontekst proceduralny. Trybunał musi zamknąć postępowanie w formie umorzenia ze względu na wycofanie wniosku przez Wnioskodawcę. Do tego czasu postępowanie trwa, a wycofanie nie materializuje się (nie następuje prawna skuteczność). Oczywistą oczywistością jest, że w przypadku sprawy Kp 1/23 umorzenie musi być przeprowadzone w pełnym składzie… Pomijając inne wątpliwości prawne i wizerunkowe związane akurat z tym przypadkiem, medialne suflowanie takich pomysłów jest – delikatnie mówiąc – nietrafne.