Odwoływanie uchwałami sędziów TK

Namnożyło się różnych geniuszy prawa – adwokatów, sędziów i profesorów, którzy nie znają i nie rozumieją Konstytucji, zasad systemu prawa i ustroju. Dzięki nim uchwała Sejmu zrobiła jako akt prawa zawrotną karierę. Co o tym sądzę piszę w dzisiejszej Rzeczpospolitej w artykule pt. O sejmowych uchwałach i praworządności.

Polecam artykuł. Link powyżej. A poniżej fragment tekstu:

W tak ukształtowanym stanie prawnym wszelkie uchwały Sejmu uchylające wybór sędziego TK, stwierdzające jego nieważność, czy w inny sposób go podważające, będą pozbawione jakiejkolwiek mocy prawnej. I to nawet nie tyle z powodu naruszenia nimi szeregu standardów Konstytucji, ale przede wszystkim ze względu na ich istotę prawną. Będą warte tyle, co kartka papieru, na której są wydrukowane. Nie wywołają żadnych skutków prawnych ani faktycznych. Dokładnie tak samo jakby Sejm uchwałą unieważnił czyjeś małżeństwo”.