Kolejny wyrok TSUE – sprawa nr C-204/21

TSUE wydał dziś kolejny wyrok przeciwko Polsce, orzekając że nowela ustawy o Sądzie Najwyższym narusza art. 19 ust. 1 akapit 2.

Przepis brzmi: Państwa Członkowskie ustanawiają środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii.

Sędziowie TSUE kolejny raz wywodzą ze zwrotu “środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej” różne kosmiczne treści. Oni się tam marnują. Z taką wyobraźnią, pozwalająca na wywodzenie z 6 słów tylu różnych zobowiązań, to powinni pisać książki fantastyczne. Zarobiliby miliony… w euro…., bo w złotówkach to już mają.