O obcinaniu budżetu Prezydenta

Jeśli koalicja rządząca zacznie za bardzo rozrabiać przy budżecie, Prezydent powinien skierować go do Trybunału Konstytucyjnego. Będzie ciekawie. Tym bardziej, że polskie prawo nie jest dostosowane do stwierdzenia niekonstytucyjności budżetu. Przewiduje tylko, że w takiej sytuacji rząd działa na projekcie budżetu. Ustrojodawca i ustawodawca zapomniał jednak o stworzeniu procedur uzupełniających. Wszystkie procedury są powiązane kalendarzowo z podstawową formuła tworzenia budżetu. Zobacz artykuł: O obcinaniu budżetu Prezydenta, Rz. 7.01.2024.

PS. Tekst w Rz. internetowej od rana, a oburzenie wielkie… a ja tylko pokazuję dwie rzeczy: że państwo to wspólnota oraz że Trybunał Konstytucyjny może orzekać nawet o cyfrach, a orzekanie o cyfrach jest tym najłagodniejszym scenariuszem… o innych to nawet nie chcę wspominać.