Piotr Prusinowski, dr hab. prawa

Jeżeli sędzia Piotr Prusinowski, dr hab. prawa, Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z orzeczenia TSUE odmawiającego udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wywodzi, że “Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego, a w konsekwencji prawa polskiego” (cyt. za “Prezes Izby SN przyznaje, że istnieje układ…“, strona: wPolityce.pl, 3.01.2024), to trzeba mieć nie tylko poważne obawy o stan jego wiedzy, ale i o stan wiedzy polskiego sądownictwa. Mała koniunkcja a tak porażający błąd. Status wyroków trybunałów międzynarodowych, a właściwie relacja wyroków jako aktów stosowania prawa międzynarodowego do prawa krajowego to tematyka moich trzecich zajęć na II roku prawa. Tak – na II roku prawa. Zapraszam Panie Prusinowski… choć już dopiero w nowym roku akademickim.