Rola uzasadnienia

Trybunał Konstytucyjny jest częścią władzy sądowniczej, choć nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości. Istotą sprawowanej przez TK władzy jest orzekanie o hierarchicznej zgodności norm. Dlatego choć nie tworzy on prawa (przynajmniej w rozumieniu polityczno-legislacyjnym), to ma na nie znaczący wpływ poprzez możliwość derogacji normy z systemu prawnego państwa. Formalnie wiążącym prawnie...

Orzeczenie w sprawie U 1/17

Zachęcam do lektury postanowienia z 11 marca 2020 r. (vide: zakładka Sprawy z TK/Postanowienia/Postanowienia 2020). Można z nim znaleźć całościowe opracowanie trybunalskiej praktyki odnośnie do kontroli konstytucyjności uchwał, a także analizę wyborów sędziów TK od 1997 r. i ich konfrontację ze standardem konstytucyjnym. W zakładce Publicystyka link do prasowego...

Bodnar listy pisze…

Przeczytałem przypadkiem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z 4 czerwca 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-do-premiera-i-sn-ws-kontyunowania-dzialan-izby-dysycyplinarnej-mimo-decyzji-tsue (5.06.20). Odnosząc się krótko (na ile pozwala formuła bloga) i tylko do niektórych treści tych wystąpień, musze stwierdzić, że: Bzdurą jest...

Umorzenie bo “skarżący nie udowodnił”

Trybunał Konstytucyjny umarzał w przeszłości i dziś również umarza zawisłe przed nim sprawy w całości lub w części, ponieważ uznaje, że Wnioskodawca/Skarżący/ Sąd pytający nie udowodnił zarzutu postawionego we wniosku/skardze konstytucyjnej/pytaniu prawnym. Trybunał składa się z osób (sędziów), od których ustawa żąda posiadania “wyróżniającej wiedzy prawniczej”. Sędzia TK powinien...

To mam narzędzie…

gdzie jako sędzia TK będę mógł się wypowiadać o ważnych sprawach publicznych i trochę o Trybunale Konstytucyjnym również… 🙂 czasem poważnie, a czasem złośliwie 🙂 w zależności od humoru…, ale zawsze z dużą dozą informacji merytorycznych....