Interesujące orzeczenia TK

W dniu 4 marca 2020 r. został wydany wyrok w sprawie P 22/19, a w dniu 2 czerwca 2020 r. wyrok w sprawie P 13/19. Oba dotyczyły zagadnienia wyłączenia sędziego SN, gdzie naruszenie bezstronności miało wiązać się z powołaniem przez Prezydenta na wniosek obecnej KRS. Kluczowym wzorcem było konstytucyjne...

Zagadka

Dzisiaj naszła mnie taka refleksja-zagadka. Jaki wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest gorszy do złego wyroku TK? Odpowiedź brzmi: dobry wyrok Trybunału, ale wydany za późno. Zadam tę zagadkę studentom i polecę wytłumaczyć dlaczego. Ciekawe do jakich wniosków dojdą? I jakie przykłady z historii orzecznictwa TK podadzą… Ja mam swoje typy...

Intrygujące P 7/20

Jedną z najbardziej intrygujących spraw (pewnie w całej historii TK), stanowiących przy tym dla prawnika zajmującego się funkcjonowaniem państwa w środowisku międzynarodowym niewątpliwie duże wyzwanie, jest sprawa o sygn. P 7/20, czyli pytanie prawne Izby Dyscyplinarnej SN w sprawie obowiązku państwa członkowskiego UE do wykonania postanowienia tymczasowego TSUE odnoszącego...

Sprawy kluczowe dla systemu prawa

W poprzednim wpisie wspomniałem, że główną rolą orzekania o prawie jest stabilizacja porządku prawnego. To zainspirowało mnie do sprawdzenia na stronie TK katalogu spraw znajdujących się w toku procedowania. W efekcie wybrałem z nich 20 spraw szczególnie istotnych (w mojej ocenie) dla systemu prawa lub ważnych ze względów społecznych...

Rola uzasadnienia

Trybunał Konstytucyjny jest częścią władzy sądowniczej, choć nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości. Istotą sprawowanej przez TK władzy jest orzekanie o hierarchicznej zgodności norm. Dlatego choć nie tworzy on prawa (przynajmniej w rozumieniu polityczno-legislacyjnym), to ma na nie znaczący wpływ poprzez możliwość derogacji normy z systemu prawnego państwa. Formalnie wiążącym prawnie...

Orzeczenie w sprawie U 1/17

Zachęcam do lektury postanowienia z 11 marca 2020 r. (vide: zakładka Sprawy z TK/Postanowienia/Postanowienia 2020). Można z nim znaleźć całościowe opracowanie trybunalskiej praktyki odnośnie do kontroli konstytucyjności uchwał, a także analizę wyborów sędziów TK od 1997 r. i ich konfrontację ze standardem konstytucyjnym. W zakładce Publicystyka link do prasowego...

Bodnar listy pisze…

Przeczytałem przypadkiem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z 4 czerwca 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-do-premiera-i-sn-ws-kontyunowania-dzialan-izby-dysycyplinarnej-mimo-decyzji-tsue (5.06.20). Odnosząc się krótko (na ile pozwala formuła bloga) i tylko do niektórych treści tych wystąpień, musze stwierdzić, że: Bzdurą jest...

Umorzenie bo “skarżący nie udowodnił”

Trybunał Konstytucyjny umarzał w przeszłości i dziś również umarza zawisłe przed nim sprawy w całości lub w części, ponieważ uznaje, że Wnioskodawca/Skarżący/ Sąd pytający nie udowodnił zarzutu postawionego we wniosku/skardze konstytucyjnej/pytaniu prawnym. Trybunał składa się z osób (sędziów), od których ustawa żąda posiadania “wyróżniającej wiedzy prawniczej”. Sędzia TK powinien...