Kategoria: Bez kategorii

Czy uchwałą Sejmu można uchylić wyrok TK?

Krótkowzroczność polityków wcale mnie nie dziwi. Ale utrata instynktu politycznego już tak. Zapowiedziane w umowie koalicyjnej KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy uchylenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji wcale nie będzie łatwe, proste i przyjemne. Ani bezkarne. Festiwal prawniczego kretynizmu ma się dobrze. Pełny tekst zob. Rzeczpospolita 17.11.2023....

Konstytucjonalista dla PAP

Ewentualna uchwała Sejmu w przedmiocie odwołania sędziów TK byłaby niezgodna z Konstytucją; Konstytucja wyklucza uznanie, że cel uświęca środki, ponieważ instytucje publiczne mają działać rzetelnie i sprawnie – powiedział PAP konstytucjonalista, prof. Ryszard Piotrowski. Zapytany o ewentualne zmiany w KRS uchwałą Sejmu podkreślił, że „byłaby ona niezgodna z Konstytucją”. Zob. wypowiedź. I wszystko jasne. Pod warunkiem, że się jest...

Genialni politycy – jeszcze nie zaczęli rządzić a już zrealizowali jeden punkt z umowy koalicyjnej.

Punkt z umowy koalicyjnej Strony Koalicji zgodnie potwierdzają, że niezbędny jest rozdział Kościoła od Państwa, oparty na zasadach wzajemnej niezależności oraz bezstronności państwa w sprawach przekonań religijnych i światopoglądowych. Art. 25 Konstytucji 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.2.Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań...

Odwoływanie uchwałami sędziów TK

Namnożyło się różnych geniuszy prawa – adwokatów, sędziów i profesorów, którzy nie znają i nie rozumieją Konstytucji, zasad systemu prawa i ustroju. Dzięki nim uchwała Sejmu zrobiła jako akt prawa zawrotną karierę. Co o tym sądzę piszę w dzisiejszej Rzeczpospolitej w artykule pt. O sejmowych uchwałach i praworządności. Polecam...

Apel posła Kosiniaka-Kamysza

W dniu 31 maja 2015 r. Prezydent-Elekt Andrzej Duda zaapelował do rządu PO/PSL o niepodejmowanie – do czasu podjęcia przez niego urzędu – poważnych decyzji. Premier Ewa Kopacz wyraziła zdziwienie apelem i poinformowała, ze relacje między rządem a prezydentem są uregulowane w Konstytucji. zob. apel Potem było m.in. przyjęcie...

Sukces prezydenta. Sejm przyjął ustawę kompetencyjną.

Ustawa zakłada zwiększenie kompetencji Prezydenta w sprawach unijnych, w szczególności w sprawie wyboru kandydatur na obsadzenie unijnych stanowisk. Teraz idzie do Senatu… a ja tak tylko zaznaczam, bo coś tam sobie wiem i może do tego wrócę…....

O skardze KE do TSUE w sprawie TK.

Od 8 lat słucham, że Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie K 34/15 i w sprawie K 35/15 o moim wyborze na sędziego TK. Potwierdził to nawet sam ETPC, a teraz ma potwierdzić TSUE. Dlatego kolejny raz publicznie przypominam, że bezpośrednią podstawą prawną mojego wyboru były: art. 194 ust. 1...

O nadęciu niektórych prawników

Z zasady nie komentuję bzdur. A za takie uważam wywody jakimi uraczyło nas w dzisiejszej Rzeczypospolitej dwóch panów – redaktor Wojciech Tumidalski i  jeden z ekspertów Fundacji Batorego, dr Tomasz Zalasiński, w dialogu “Trybunał do naprawy. Nie obejdzie się bez usunięcia dublerów” (nie podłączam linku bo nie wart reklamy)....

Zmiany, zmiany, zmiany…

Niniejszym informuję, że w dniu dzisiejszym (5 lipca 2023 r.) upływa moja sześcioletnia kadencja na stanowisku Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Owszem, kusiło mnie, by powołać się na trybunalską praktykę i stwierdzić, że moja kadencja wcale nie upłynęła i odmówić odejścia. Pewnie nie pomogłoby mi w tym “lex retro non agit”...