Kategoria: Bez kategorii

Czy Kamiński i Wąsik są posłami?

Wszyscy jesteśmy świadkami jak państwo się wali. Media publiczne znajdują się w agonii. Rząd prowadzi wojnę podjazdową z Prezydentem. Sądownictwo jest skłócone, a sędziowskie stowarzyszenia upolitycznione. Prokuratura osiągnie niedługo stan dysfunkcjonalny, bo Adam Bodnar buduje w niej alternatywne i nielegalne struktury zarządzające. Jednak wisienką na tym torcie destrukcji jest...

Nowy wyczyn Bodnara

Nigdy nie uważałem Adama Bodnara za prawniczego geniusza. Często też go krytykowałem, może i przekraczając granice elegancji w tej krytyce. I po lekturze jego stanowiska uznającego postanowienie tymczasowe TK w sprawie Dariusza Barskiego za “nieistniejące”, utwierdziłem się w swojej nieelegancji. Naprawdę przepraszam. Nasz Prokurator Generalny jest po prostu nieszczęśliwy....

Europejskie standardy prokuratora Bodnara

Ostatni weekend nie dał Polakom wypocząć od polityki. W piątek wieczorem Prokurator Generalny, Adam Bodnar, postanowił pozbyć się Prokuratora Krajowego. I ta informacja zdominowała przestrzeń publiczną. Swoją decyzję Adam Bodnar oparł na trzech opiniach prawnych. Początkowo zamierzałem odnieść się do treści tych opinii. Rogatej duszy żal przepuścić okazję, a...

Dwaj Panowie B. – Bodnar i Berek. I ich genialne uwagi.

Trochę mi głupio, że robię się wredny. Ale rzeczywistość zdefiniowana przez rząd nie pozwala na szlachetność. Postanowiłem więc napisać. Otóż na platformie X umieścił swój komentarz minister rządu Donalda Tuska, dr Maciej Berek, który krytykując postanowienie tymczasowe Trybunału Konstytucyjnego napisał, że “(cyt.) Skargę konstytucyjną można wnieść po uzyskaniu ostatecznego...

Postanowienie tymczasowe w sprawie skargi konstytucyjnej Dariusza Barskiego

Przypomnę tylko, że postanowienie tymczasowe TK w procedurze skargi konstytucyjnej jest oparte o twardy przepis – Art. 79. ust. 1. ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Czytamy tam: “Trybunał może wydać postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia w sprawie, której skarga konstytucyjna dotyczy, jeżeli...

Państwa już nie ma

Sytuacja w Polsce komplikuje się z dnia na dzień. Mamy dziś dwa systemy sądownictwa (paleosędziów i neosędziów), media publiczne – każde zarządzane przez dwa równoległe zarządy i likwidatora, Prokuratora Krajowego rzekomo przeniesionego w stan spoczynku (bez żadnej procedury – w drodze “uznania” Prokuratora Generalnego) i nieznanego ustawie “p.o. Prokuratora...

Słucham ciągle, że Prezydent RP nie mógł wydać aktu łaski wobec osób nieprawomocnie skazanych. No to proszę….

W art. 190 Konstytucji RP czytamy: 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (…) podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”. 3....

Nie mogę się wypowiadać

Po opublikowaniu w dniu wczorajszym artykułu pt. O obcinaniu budżetu Prezydenta, Rz. 7.01.2024., dowiedziałem się z licznych komentarzy, że jako jedyny sędzia w Polsce nie mogę wypowiadać się o sprawach politycznych. A nawet jak nie jestem sędzią, to też nie powinienem 🙂 Wniosek z tego jest prosty. Chyba trafiłem...

O obcinaniu budżetu Prezydenta

Jeśli koalicja rządząca zacznie za bardzo rozrabiać przy budżecie, Prezydent powinien skierować go do Trybunału Konstytucyjnego. Będzie ciekawie. Tym bardziej, że polskie prawo nie jest dostosowane do stwierdzenia niekonstytucyjności budżetu. Przewiduje tylko, że w takiej sytuacji rząd działa na projekcie budżetu. Ustrojodawca i ustawodawca zapomniał jednak o stworzeniu procedur...

Dla prof. Prusinowskiego i prof. Wróbla – fragment z mojego dzisiejszego wykładu na II roku studiów prawa

Kompetencje, jakie zostały traktatowo przyznane UE przez jej założycieli, mają dwojaki charakter. Pierwsza grupa to te, które UE wykonuje w zastępstwie państw członkowskich. Inaczej mówiąc, są to dawne kompetencje państw, w które UE została wyposażona, a państwa wycofały się z tych obszarów działania. Stanowią one grupę tzw. kompetencji przekazanych...