Wielka akcja Sejmu w sprawie TVP

Jak się spekuluje publicznie, Sejm ma się zająć jutro odwołaniem Rady Mediów Narodowych. Podstawą do odwołania ma być wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16, a cała akcja jego wykonaniem.

I to jest praworządność? Wyrok K 13/16 dotyczył ustawy z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Nie podważał i nie podważył ustawy z 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych, ani samej Rady Mediów Narodowych. W żadnym punkcie.

Co więcej, nie usunął wprost nawet kompetencji Rady Mediów Narodowych do wyboru członków organów spółek publicznej radiofonii i telewizji, ale uznał przepisy o wyborze za niezgodne z Konstytucją “w zakresie w jakim art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 i 1830) wyłącza udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procedurze powoływania“. Jakby wyrok TK miał wyeliminować z wyboru członków zarządów tych spółek Radę Mediów Narodowych, to powinien brzmieć “w zakresie w jakim Rada Mediów Narodowych zastępuje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji“. Nawet to Trybunał Rzeplińskiego po prostu spieprzył 🙂

W ten sposób to na podstawie wyroku K 13/16 można odwołać też Sekretarza Generalnego ONZ.