Strasburg, wyrok w sprawie aborcji, z 14 grudnia 2023 r.

“Sytuacja ta wywołała u niej cierpienie, stres, upokorzenie, poczucie bezradności i inne, trudne do przewidzenia konsekwencje dla jej zdrowia psychicznego i fizycznego” – brzmiał fragment skargi.

ETPC stwierdził, że wyrok TK godzi w prawo do poszanowania życia prywatnego.

Tyle media. Zob.: Aborcja. Odmówiono jej prawa do aborcji.

Mój komentarz: te cymbały (sorry, ale inaczej już nie można) w Strasburgu nadal nie wiedzą o czym orzekają. Przesłanka zezwalająca na aborcję w sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia (sic !) matki nadal obowiązuje w polskim prawie. Jeśli takie zagrożenie istniało to można było przeprowadzić zabieg. Trybunał Konstytucyjny tu nic nie ograniczył. W ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży czytamy:

Art. 4a. 1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:
1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
2) (utracił moc)
3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego,
4) (utracił moc)