Sąd Najwyższy

Wiem, że jest długi weekend. Nadrabiam sobie różne zaległości w lekturze. I sprawdzając pewne kwestie wpadłem na stronę SSSP Iustitia, gdzie znalazłem wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 5 grudnia 2019 r. sygn. akt III PO 7/18. Zob. link

W omówieniu dokonanym przez Iustitię jako jedna z tez fundamentalnych wyroku taki kwiatek (cyt.) „Sąd Najwyższy uznaje, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego”.

Ja nie wiem, kto przytoczył ten fragment uzasadnienia ustnego. Ja nawet nie wiem, czy w pisemnym uzasadnieniu znajduje się takie zdanie. Ale wiem, że osoba, która to napisała powinna wrócić na studia, bo za taką wiedzę i logikę rozumowania powinna dostać ocenę niedostateczną. Ciekawe, czy to odzwierciedla tylko poziom wiedzy piszącego notkę kolegi z Iustitii, czy też faktycznie to autorskie sformułowanie składu orzekającego zawarte w pisemnym uzasadnieniu? Warto przy okazji sprawdzić… 🙂