Rozumienie instytucji “poparcia większością głosów”

Jeżeli mamy 15 członków organu. Z których 5 nie bierze udziału w spotkaniu. 2 osoby uczestniczą w spotkaniu ale odmawiają udziału w zaproponowanym głosowaniu. Głosuje 8 osób, z czego 1 we własnej sprawie. To czy taką osobę popiera większość? Przecież mamy 7 do 7 plus 1 osoba zainteresowana. Dziwna jest ta matematyka.