Związki partnerskie w Polsce.

Trybunał Konstytucyjny nie zablokował możliwości wprowadzenia do systemu prawnego związków partnerskich osób tej samej płci.

W efekcie swoich orzeczeń, TK postawił jednak w niekomfortowej sytuacji Sejm. Problem ujawnił się po wyroku Wielkiej Izby ETPC. Oczywiście trybunalskie umorzenia formalnie ustawodawcy do niczego nie zmuszają. Jeżeli jednak przy tak zdefiniowanej otwartości systemu konstytucyjnego Sejm będzie teraz trwał w swoim „zaniechaniu” i nie przyjmie ustawy o związkach partnerskich, to – po wyroku Fiedotowa i inni przeciwko Rosji – Polska popadnie w konflikt z ETPC. Przecież skoro Konstytucja, a konkretnie jej art. 47 nie stoi na przeszkodzie związkom partnerskim osób tej samej płci (a TK tego nie stwierdził), to Sejm nie wytłumaczy się z „zaniechania”.

Zob. szerzej Rzeczpospolita 24 stycznia 2023 r.

Konserwatywny Trybunał – lewicowe orzeczenia