Wrażenie

W grudniu 2015 r. Sejm wybrał mnie do pełnienia funkcji sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. A ja dziś mam takie wrażenie, że wróciłem do Pracy do Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

update 1. A może nawet w Departamencie Kontroli Prawa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ?