Propozycja nie do odrzucenia

Ciągnie wilka do lasu. Zaklinałem się, że zajmę w sporze o Trybunał Konstytucyjny arystokratyczny dystans. A jednak nie mogę sobie darować odpowiedzi na wywiad Rzecznika Praw Obywatelskich z 5 września br., zatytułowany „Jestem wolny od polityki”. RPO stwierdził tam, że w TK jest trzech sędziów, „których podstawa prawna powołania jest wadliwa”. Skoro tak, to składam mu propozycję.

Rzeczpospolita 4.10.2022 “Propozycja nie do odrzucenia”.

.