Siła. Norma. Idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym. Tom 3. Lata 1919-2019.

Całe 910 stron jeszcze pachnących farbą drukarską.