Bardzo ciekawa wypowiedź jednego z współczesnych autorytetów prawa międzynarodowego, prof. Martti’ego Koskenniemi’ego.

„Czas najwyższy, by ‘orzecznictwo międzynarodowe’ było wreszcie przedmiotem analizy krytycznej a nie wręcz religijnej wiary”. („It is high time that ‘international adjudication’ were made the object of critical analysis instead of religious faith”. Patrz: M. Koskenniemi, The Ideology of International Adjudication and the 1907 Hague Conference, (w:) Y. Daudet, Topicality of the 1907 Hague Conference, the Second Peace Conference. Leiden/Boston 2008, s. 127 (152).

Osobiście dopełniłbym ją o zapis “jaką wyznają niektóre sądy w Polsce”.