Wyrok TK w sprawie o sygn. K 1/20 (dopuszczalność przerywania ciąży)

W związku z faktem, że wyrok K 1/20 wywołał tak mocne skutki społeczne, uważam że Prezes Trybunału powinna wrócić do tradycji publicznego wyjaśniania ważnych społecznie i skomplikowanych orzeczeń. Celowe byłoby szybkie zwołanie konferencji prasowej (oczywiście dla kilku głównych mediów, bez tych “wojujących”) i w jej trakcie Przewodniczący składu oraz Sprawozdawca dokonaliby omówienia konstytucyjnego statusu dziecka poczętego oraz wyjaśnili prawne i społeczne skutki przyjętego orzeczenia, także w formie odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Komunikat prasowy na stronie i twitterowe wyjaśnienia sędzi K. Pawłowicz (https://wpolityce.pl/polityka/523610-pawlowicz-tlumaczy-nie-dajmy-manipulowac-trescia-wyroku-tk) nie wystarczą. Brak zrozumienia wyroku jest porażający, nawet wśród osób popierających ochronę życia. W przeciwnym razie w przestrzeni publicznej będą funkcjonować te wszystkie kłamstwa, godzące także w TK. Noblesse oblige moi drodzy…