Interesujące orzeczenia TK

W dniu 4 marca 2020 r. został wydany wyrok w sprawie P 22/19, a w dniu 2 czerwca 2020 r. wyrok w sprawie P 13/19. Oba dotyczyły zagadnienia wyłączenia sędziego SN, gdzie naruszenie bezstronności miało wiązać się z powołaniem przez Prezydenta na wniosek obecnej KRS. Kluczowym wzorcem było konstytucyjne prawo do sądu. W obu sprawozdawca była osobiście p. Prezes Julia Przyłębska.

Wyznam, że ze zniecierpliwieniem (bo dość długo, w przypadku tego pierwszego mija już 3,5 miesiąca) oczekuję na uzasadnienie obu wyroków (nie ma ich w OTK), ponieważ jest to zagadnienie, które interesuje mnie naukowo i planuję ich glosę w poczytnym medium. Nie wątpię też, że uzasadnienie zapewni mi prawdziwą ucztę intelektualną.