Siła, norma, idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym. Tom 2 pt. Prawo międzynarodowe państw europejskich i ich kolonii 1492-1918.

całe 640 stron jeszcze pachnących farbą drukarską