Intrygujące P 7/20

Jedną z najbardziej intrygujących spraw (pewnie w całej historii TK), stanowiących przy tym dla prawnika zajmującego się funkcjonowaniem państwa w środowisku międzynarodowym niewątpliwie duże wyzwanie, jest sprawa o sygn. P 7/20, czyli pytanie prawne Izby Dyscyplinarnej SN w sprawie obowiązku państwa członkowskiego UE do wykonania postanowienia tymczasowego TSUE odnoszącego się do ustroju i kształtu organów państwa.

Wyrok w sprawie może być zawsze tylko jeden. Dlatego ciekawi mnie, w jakim kierunku Trybunał pójdzie, i jak wyjdzie z (pozornego?) klinczu prawnego między art. 8 i art. 9 Konstytucji, w tym w szczególności w zakresie zderzenia zasady nadrzędności konstytucji z zasadą pacta sunt servanda (art. 26 konwencji o prawie traktatów), uzewnętrznioną m.in. w zasadzie lojalnej współpracy (TUE), a także co powie o zasadzie pierwszeństwa prawa międzynarodowego oraz zakazie wynikającym z 27 konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, jak również o konflikcie art. 19 TUE (w świetle orzecznictwa TSUE) i art. 176 Konstytucji. I o kilku innych również. Gdzie w tym wszystkim umieści zasadę pierwszeństwa prawa UE? Jak ją zderzy z art. 87, 90 i 91 Konstytucji? Jaka zdefiniuje pozycję prawną orzeczeń trybunału międzynarodowego (z uwzględnieniem specyfiki TSUE) w prawie krajowym? Powiem tylko, że wyszłaby z tego badania pasjonująca książka.

PS. Żeby było jasne – nie jestem członkiem składu, więc pozycja kibica jest akceptowalna.