Sprawy kluczowe dla systemu prawa

W poprzednim wpisie wspomniałem, że główną rolą orzekania o prawie jest stabilizacja porządku prawnego. To zainspirowało mnie do sprawdzenia na stronie TK katalogu spraw znajdujących się w toku procedowania. W efekcie wybrałem z nich 20 spraw szczególnie istotnych (w mojej ocenie) dla systemu prawa lub ważnych ze względów społecznych z uwagi na ich przedmiot. Najstarsza z 2015 r., najmłodsza z 2020 r. Te sprawy to poważne wyzwanie stojące przed TK. Każdy z przyjętych kierunków rozstrzygnięć będzie miał duże konsekwencje. Wzmocni albo zmieni istotnie relacje ustrojowe, czy znany nam porządek życia publicznego i prywatnego w Polsce. Oto ten spis w kolejności wg daty wpływu w grupach (wnioski, skargi konstytucyjne, pytania prawne):

 1. Wniosek Prokuratora Generalnego ws. czynności operacyjnych, sygn. K 32/15;
 2. Wniosek grupy posłów i RPO ws. ustawy o ustroju rolnym, sygn. K 36/16;
 3. Wniosek Prokuratora Generalnego ws. wykorzystania dowodów uzyskanych w toku prowadzenia kontroli operacyjnej, sygn. K 6/18;
 4. Wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie możliwości zawieszenia przepisu ustawy na podstawie kpc i zadawania pytania prejudycjalnego, sygn. K 7/18;
 5. Wniosek Prezydenta RP w sprawie nowelizacji kodeksu karnego, sygn. Kp 1/19;
 6. Wniosek Prezydenta RP ws. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, sygn. Kp 2/19;
 7. Wniosek grupy posłów w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży, sygn. K 1/20;
 8. Wniosek Prezydenta PR w sprawie statusu sędziów, sygn. K 2/20;
 9. Wniosek KRS w sprawie statusu sędziów, sygn. K 3/20;
 10. Wniosek Prezesa Rady Ministrów w sprawie statusu sędziów, sygn. K 5/20;
 11. Skarga konstytucyjna ws. małżeństw homoseksualnych sygn. SK 12/17;
 12. Skarga konstytucyjna sygn. SK 24/20 w sprawie związania sądów rozstrzygających sprawę wykładnia prawa dokonaną przez SN;
 13. Pytanie prawne Izby Spraw Publicznych SN ws. sprawozdań finansowych partii politycznych, sygn. P 8/17;
 14. Pytanie prawne sądu okręgowego w Warszawie w sprawie emerytur b. funkcjonariuszy SB, sygn. P 4/18;
 15. Pytanie prawne Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN w sprawie statusu sędziów SN, sygn. P 10/19;
 16. Pytania prawne Izby Cywilnej SN w sprawie podstawy prawnej powołań sędziów, sygn. P 17/19;
 17. Pytanie prawne Izby Dyscyplinarnej SN w sprawie badania okoliczności powołania sędziego w procedurze wyłączenia sędziów, sygn. P 2/20;
 18. Pytanie prawne Izby Dyscyplinarnej SN w sprawie statusu Izby Dyscyplinarnej jako sądu, sygn. P 3/20;
 19. Pytanie prawne Izby Cywilnej SN w sprawie wyłączenia sędziego w postepowaniu cywilnym, sygn. P 5/20;
 20. Pytanie prawne Izby Dyscyplinarnej SN sygn. P 7/20 w sprawie obowiązku państwa członkowskiego UE do wykonania postanowienia tymczasowego TSUE odnoszącego się do ustroju i kształtu organów państwa.