Orzeczenie w sprawie U 1/17

Zachęcam do lektury postanowienia z 11 marca 2020 r. (vide: zakładka Sprawy z TK/Postanowienia/Postanowienia 2020). Można z nim znaleźć całościowe opracowanie trybunalskiej praktyki odnośnie do kontroli konstytucyjności uchwał, a także analizę wyborów sędziów TK od 1997 r. i ich konfrontację ze standardem konstytucyjnym.

W zakładce Publicystyka link do prasowego omówienia zagadnienia. Artykuł pt. Niekonstytucyjni sędziowie TK.