Siła, norma, idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym. Tom 1 pt. Pseudoreżimy prawa międzynarodowego.

Wydana we wrześniu 2019 r. Liczba stron 934.