Umorzenie bo “skarżący nie udowodnił”

Trybunał Konstytucyjny umarzał w przeszłości i dziś również umarza zawisłe przed nim sprawy w całości lub w części, ponieważ uznaje, że Wnioskodawca/Skarżący/ Sąd pytający nie udowodnił zarzutu postawionego we wniosku/skardze konstytucyjnej/pytaniu prawnym. Trybunał składa się z osób (sędziów), od których ustawa żąda posiadania “wyróżniającej wiedzy prawniczej”. Sędzia TK powinien więc umieć odnaleźć treść czy ideę zarzutu. Tym bardziej, że ocena, czy coś jest udowodnione “wystarczająco”, czy “niewystarczająco” jest bardzo względna. Czy w przypadku umorzenia sprawy w oparciu o tak sformułowaną przesłankę Trybunał nie skazuje się na podejrzenie, że po prostu nie umie postawionego przed nim problemu rozstrzygnąć? Umorzyć to można sprawę, kiedy zarzut nie znajduje potwierdzenia we wzorcach konstytucyjnych. Gorzej lub lepiej udowodnione sprawy należy rozstrzygnąć merytorycznie.